गणपतीची नावे 1000 Ganpati Names in Marathi

1000 Ganpati Names in Marathi – गणपतीची नावे हिंदू धर्मात गणपतीला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. शिव आणि पार्वतीचा मुलगा गणपती म्हणून ओळखला जातो. तो उंदरात प्रवास करतो. तो गणांचा स्वामी असल्यामुळे त्याला गणपती नावानेही ओळखले जाते. तो इतर सर्व देवतांच्या आधी पूज्य आहे. विघ्न विनायक म्हणजे गणपती. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला दुपारी उशिरा श्री गणपतीचा जन्म झाला.

श्री गणपतीचे स्वरूप अत्यंत आकर्षक आणि भाग्यवान आहे. त्याला चार हात तसेच दात आहेत. त्यांच्या प्रत्येकाच्या चार हातात पाश, अंकुश, मोदकपत्र आणि वरमुद्रा आहेत. त्याचा रंग लालसर, मोठे पोट, मोठे कान आणि पिवळे कपडे घातलेले आहेत. त्यांना विशेषत: लाल रंगाची फुले आवडतात आणि ते रक्तचंदन घालतात. तो वेगाने त्याच्या अनुयायांसह आनंदी होतो आणि त्यांच्या सर्व विनंत्या मंजूर करतो.

1000 Ganpati Names in Marathi
1000 Ganpati Names in Marathi

गणपतीची नावे 1000 Ganpati Names in Marathi

गणपतीचा इतिहास

ज्योतिषशास्त्रात त्यांना केतूचे देवता मानले जाते आणि श्री गणपती हे जगातील सर्व संसाधनांचे मालक आहेत. त्यांचे हत्तीसारखे मस्तक असल्यामुळे त्यांना गजानन नावानेही ओळखले जाते. हिंदू ग्रंथ सांगितले की गणपती हे पहिले देवता आहे ज्याचे कोणतेही कार्य सुरू करण्यापूर्वी पूजा केली जाते. त्यामुळे त्यांना आदिपूज्य म्हणूनही ओळखले जाते. गणपती हे नाव गणेशाची पूजा करणाऱ्या लोकांच्या समूहाला सूचित करते.

कथा – १

पुराणात गणपतीविषयी अनेक आख्यायिका सांगितल्या आहेत. एक परंपरा सांगते की भगवान शिवाचे विद्यार्थी शनिदेव एकदा कैलास पर्वतावर गेले होते. त्यावेळी शिव ध्यान करत होते, त्यामुळे शनिदेव थेट पार्वतीवर गेले. तेव्हा तरुण गणपती पार्वतीच्या शेजारी बसला होता. गणपती मुलाचा सुंदर चेहरा होता आणि लवकरच त्याच्या सर्व समस्या विसरून जाईल. डोळे खाली करून शनिदेव पार्वतीला बोलू लागले.

शनिदेव कोणाकडे पाहत नव्हते, हे पार्वतीला स्पष्ट दिसत होते. त्यांचे लक्ष सतत टाळले जाते. शनिदेव कोणाला का दिसत नाहीत, पार्वतीचा सवाल? त्याला दृष्टी समस्या आहे का? शनिदेवाने स्पष्टीकरण दिले की, त्याच्या पत्नीने त्याला शाप दिला होता, जो कोणी पाहील त्याचा नाश होईल.

पार्वतीने आपल्या पत्नीने असा शाप का उच्चारला असा प्रश्न केला तेव्हा शनिदेव म्हणाले, “मी सतत भगवान शिवाच्या ध्यानात आहे.” ऋतू सोडल्यानंतर मी ध्यानात असताना माझी पत्नी एकदा माझ्याकडे आली, पण मी माझ्या ध्यानावर लक्ष केंद्रित केले आणि वर पाहिले नाही.

त्याने ते अपमान म्हणून पाहिले आणि मला शाप दिला की मी ज्या प्रत्येकाकडे पाहतो त्याचा नाश होईल. हे ऐकून पार्वती म्हणाली, “माझ्या पुत्र गणपतीकडे पहा; त्याच्या चेहऱ्यावरील तेज सर्व संकटांवर मात करणार आहे. शनिदेवाला गणपतीकडे एकटक पहायचे नव्हते, तेव्हा त्याला आई पार्वतीने तसे करण्यास भाग पाडले. तिची आज्ञा नाकारली नाही.शनिदेवाचे दर्शन होताच गणपतीचे मस्तक छिन्नविछिन्न झाले आणि ते जमिनीवर पडले.ते गझेलचे मस्तक भगवान विष्णूंनी आणून गणपतीच्या डोक्यावर ठेवले.

कथा – २

आणखी एक पौराणिक कथा असा दावा करते की पार्वतीने एका उत्सवात शिवासोबत प्रदर्शन करताना स्वतःला माती दिली. हे लक्षात येताच त्याने आपल्या शरीरातील घाण काढून एक मूल निर्माण केले आणि त्याला गणपती हे नाव दिले. ती आंघोळ करत असताना माता पार्वतीने गणपतीला सूचना दिल्या की तिच्या संमतीशिवाय कोणालाही घरात प्रवेश देऊ नये.

शिवाजी परत आला तेव्हा एक तरुण दारात थांबला होता. त्यांनी आत जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्या मुलाने त्यांना थांबवले आणि त्यांना पुढे जाऊ दिले नाही. हे पाहून शिवजी संतप्त झाले आणि त्यांनी आपल्या बैल नंदीला त्या मुलाशी लढण्याची आज्ञा दिली. तरीही, युद्धात त्या तरुण मुलाने नंदीवर मात केली. हे लक्षात येताच भगवान शिवाने क्रोधित होऊन तरुण गणपतीचे मस्तक तोडले.

आई पार्वती परत आल्यावर ती जोरात रडू लागली, त्यामुळे तिला खूप वाईट वाटले. तो आपलाच मुलगा असल्याचे कळल्यावर शिवजींनीही आपली चूक सुधारली. शिवजींनी पार्वतीला त्याचे स्थान पटवून देण्याचा अनेक प्रयत्न केला, परंतु तिने नकार दिला आणि गणपतीचे वेष धारण करून दुखावले गेले.

शेवटी, माता पार्वती क्रोधित झाली आणि त्यांनी भगवान शिवाला गणपतीला परत आणण्यासाठी आपली शक्ती वापरण्याची आज्ञा केली. हे पार्वती, मी गणपतीला जिवंत करू शकतो, परंतु मी इतर कोणत्याही सजीवाचे डोके जोडल्यानंतरच, असे शिवजी म्हणाले. मला माझा मुलगा कोणत्याही परिस्थितीत जिवंत हवा आहे, माता पार्वतीला रडू कोसळले.

हे ऐकून शिवजींनी नंदीला सांगितले – जा नंदी, या प्रदेशात तुम्हाला आढळणाऱ्या कोणत्याही जीवाचे डोके कापून आन. डोके शोधत असताना नंदी हत्तीवर आला, म्हणून त्याने त्याचे डोके कापून ते आणले. गणपतीला भगवान शिवाने जीवन दिले, ज्याने ते डोके गणपतीच्या शरीरात जोडले. यामुळेच शिवजींनी गणपतीला गणपती हे नाव दिले आणि इतर सर्व देवतांनी त्याला असे वरदान दिले की या जगात कोणताही नवीन उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी तो नेहमी जय श्री गणपतीचे स्मरण करेल.

1000 Ganpati Names in Marathi

No.Ganpati Name in MarathiGanpati Name in English
1.ॐ गणेश्वराय नमः।Om Ganeshwaraya Namah।
2.ॐ गणक्रीडाय नमः।Om Ganakridaya Namah।
3.ॐ गणनाथाय नमः।Om Gananathaya Namah।
4.ॐ गणाधिपाय नमः।Om Ganadhipaya Namah।
5.ॐ एकदंष्ट्राय नमः।Om Ekadanshtraya Namah।
6.ॐ वक्रतुण्डाय नमः।Om vakratundaya Namah।
7.ॐ गजवक्त्राय नमः।Om Gajavaktraya Namah।
8.ॐ महोदराय नमः।Om Mahodaraya Namah।
9.ॐ लम्बोदराय नमः।Om Lambodaraya Namah।
10.ॐ धूम्रवर्णाय नमः।Om Dhumravarnaya Namah।
11.ॐ विकटाय नमः।Om Vikataya Namah।
12.ॐ विघ्ननायकाय नमः।Om Vighnanayakaya Namah।
13.ॐ सुमुखाय नमः।Om Sumukhaya Namah।
14.ॐ दुर्मुखाय नमः।Om Durmukhaya Namah।
15.ॐ बुद्धाय नमः।Om Buddhaya Namah।
16.ॐ विघ्नराजाय नमः।Om Vighnarajaya Namah।
17.ॐ गजाननाय नमः।Om Gajananaya Namah।
18.ॐ भीमाय नमः।Om Bhimaya Namah।
19.ॐ प्रमोदाय नमः।Om Pramodaya Namah।
20.ॐ आमोदाय नमः।Om Amodaya Namah।
21.ॐ सुरानन्दाय नमः।Om Suranandaya Namah।
22.ॐ मदोत्कटाय नमः।Om Madotkataya Namah।
23.ॐ हेरम्बाय नमः।Om Herambaya Namah।
24.ॐ शम्बराय नमः।Om Shambaraya Namah।
25.ॐ शम्भवे नमः।Om Shambhave Namah।
26.ॐ लम्बकर्णाय नमः।Om Lambakarnaya Namah।
27.ॐ महाबलाय नमः।Om Mahabalaya Namah।
28.ॐ नन्दनाय नमः।Om Nandanaya Namah।
29.ॐ अलम्पटाय नमः।Om Alampataya Namah।
30.ॐ अभीरवे नमः।Om Abhirave Namah।
31.ॐ मेघनादाय नमः।Om Meghanadaya Namah।
32.ॐ गणञ्जयाय नमः।Om Gananjayaya Namah।
33.ॐ विनायकाय नमः।Om Vinayakaya Namah।
34.ॐ विरूपाक्षाय नमः।Om Virupakshaya Namah।
35.ॐ धीरशूराय नमः।Om Dhirashuraya Namah।
36.ॐ वरप्रदाय नमः।Om Varapradaya Namah।
37.ॐ महागणपतये नमः।Om Mahaganapataye Namah।
38.ॐ बुद्धिप्रियाय नमः।Om Buddhipriyaya Namah।
39.ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः।Om Kshipraprasadanaya Namah।
40.ॐ रुद्रप्रियाय नमः।Om Rudrapriyaya Namah।
41.ॐ गणाध्यक्षाय नमः।Om Ganadhyakshaya Namah।
42.ॐ उमापुत्राय नमः।Om Umaputraya Namah।
43.ॐ अघनाशनाय नमः।Om Aghanashanaya Namah।
44.ॐ कुमारगुरवे नमः।Om Kumaragurave Namah।
45.ॐ ईशानपुत्राय नमः।Om Ishanaputraya Namah।
46.ॐ मूषकवाहनाय नमः।Om Mushakavahanaya Namah।
47.ॐ सिद्धिप्रियाय नमः।Om Siddhipriyaya Namah।
48.ॐ सिद्धिपतये नमः।Om Siddhipataye Namah।
49.ॐ सिद्धये नमः।Om Siddhaye Namah।
50.ॐ सिद्धिविनायकाय नमः।Om Siddhivinayakaya Namah।
51.ॐ अविघ्नाय नमः।Om Avighnaya Namah।
52.ॐ तुम्बुरवे नमः।Om Tumburave Namah।
53.ॐ सिंहवाहनाय नमः।Om Sinhavahanaya Namah।
54.ॐ मोहिनीप्रियाय नमः।Om Mohinipriyaya Namah।
55.ॐ कटङ्कटाय नमः।Om Katankataya Namah।
56.ॐ राजपुत्राय नमः।Om Rajaputraya Namah।
57.ॐ शालकाय नमः।Om Shalakaya Namah।
58.ॐ सम्मिताय नमः।Om Sammitaya Namah।
59.ॐ अमिताय नमः।Om Amitaya Namah।
60.ॐ कूष्माण्ड सामसम्भूतये नमः।Om Kushmanda Samasambhutaye Namah।
61.ॐ दुर्जयाय नमः।Om Durjayaya Namah।
62.ॐ धूर्जयाय नमः।Om Dhurjayaya Namah।
63.ॐ जयाय नमः।Om Jayaya Namah।
64.ॐ भूपतये नमः।Om Bhupataye Namah।
65.ॐ भुवनपतये नमः।Om Bhuvanapataye Namah।
66.ॐ भूतानां पतये नमः।Om Bhutanam Pataye Namah।
67.ॐ अव्ययाय नमः।Om Avyayaya Namah।
68.ॐ विश्वकर्त्रे नमः।Om Vishvakartre Namah।
69.ॐ विश्वमुखाय नमः।Om Vishvamukhaya Namah।
70.ॐ विश्वरूपाय नमः।Om Vishvarupaya Namah।
71.ॐ निधये नमः।Om Nidhaye Namah।
72.ॐ घृणये नमः।Om Ghrinaye Namah।
73.ॐ कवये नमः।Om Kavaye Namah।
74.ॐ कवीनामृषभाय नमः।Om Kavinamrishabhaya Namah।
75.ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namah।
76.ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः।Om Brahmanaspataye Namah।
77.ॐ ज्येष्ठराजाय नमः।Om Jyeshtharajaya Namah।
78.ॐ निधिपतये नमः।Om Nidhipataye Namah।
79.ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः।Om Nidhipriyapatipriyaya Namah।
80.ॐ हिरण्मयपुरान्तःस्थाय नमः।Om HiranmayapurantahSthaya Namah।
81.ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः।Om Suryamandalamadhyagaya Namah।
82.ॐ कराहतिविध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः।Om Karahatividhvastasindhusalilaya Namah।
83.ॐ पूषदंतभिदे नमः।Om Pushadantabhide Namah।
84.ॐ उमाङ्ककेलिकुतुकिने नमः।Om Umankakelikutukine Namah।
85.ॐ मुक्तिदाय नमः।Om Muktidaya Namah।
86.ॐ कुलपालनाय नमः।Om Kulapalanaya Namah।
87.ॐ किरीटिने नमः।Om Kiritine Namah।
88.ॐ कुण्डलिने नमः।Om Kundaline Namah।
89.ॐ हारिणे नमः।Om Harine Namah।
90.ॐ वनमालिने नमः।Om vanamaline Namah।
91.ॐ मनोमयाय नमः।Om Manomayaya Namah।
92.ॐ वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नमः।Om vaimukhyahatadaityashriye Namah।
93.ॐ पादाहतिजितक्षितये नमः।Om padahatijitakshitaye Namah।
94.ॐ सद्योजातस्वर्णमुञ्जमेखलिने नमः।Om Sadyojataswarnamunjamekhaline Namah।
95.ॐ दुर्निमित्तहृते नमः।Om Durnimittahrite Namah।
96.ॐ दुःस्वप्नहृते नमः।Om DuhSwapnahrite Namah।
97.ॐ प्रसहनाय नमः।Om Prasahanaya Namah।
98.ॐ गुणिने नमः।Om Gunine Namah।
99.ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः।Om Nadapratishthitaya Namah।
100.ॐ सुरूपाय नमः।Om Surupaya Namah।
101.ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः।Om Sarvanetradhivasaya Namah।
102.ॐ वीरासनाश्रयाय नमः।Om Virasanashrayaya Namah।
103.ॐ पीताम्बराय नमः।Om Pitambaraya Namah।
104.ॐ खण्डरदाय नमः।Om Khandaradaya Namah।
105.ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः।Om Khandendukritashekharaya Namah।
106.ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः।Om Chitrnkashyamadashanaya Namah।
107.ॐ भालचन्द्राय नमः।Om Bhalachandraya Namah।
108.ॐ चतुर्भुजाय नमः।Om Chaturbhujaya Namah।
109.ॐ योगाधिपाय नमः।Om Yogadhipaya Namah।
110.ॐ तारकस्थाय नमः।Om Tarakasthaya Namah।
111.ॐ पुरुषाय नमः।Om Purushaya Namah।
112.ॐ गजकर्णाय नमः।Om Gajakarnaya Namah।
113.ॐ गणाधिराजाय नमः।Om Ganadhirajaya Namah।
114.ॐ विजयस्थिराय नमः।Om Vijayasthiraya Namah।
115.ॐ गजपतिर्ध्वजिने नमः।Om Gajapatirdhwajine Namah।
116.ॐ देवदेवाय नमः।Om Devadevaya Namah।
117.ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः।Om Smarapranadipakaya Namah।
118.ॐ वायुकीलकाय नमः।Om Vayukilakaya Namah।
119.ॐ विपश्चिद् वरदाय नमः।Om Vipashchid Varadaya Namah।
120.ॐ नादोन्नादभिन्नबलाहकाय नमः।Om Nadonnadabhinnabalahakaya Namah।
121.ॐ वराहरदनाय नमः।Om varaharadanaya Namah।
122.ॐ मृत्युंजयाय नमः।Om Mrityunjayaya Namah।
123.ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः।Om Vyaghrajinambaraya Namah।
124.ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः।Om Ichchhashaktidharaya Namah।
125.ॐ देवत्रात्रे नमः।Om Devatratre Namah।
126.ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः।Om Daityavimardanaya Namah।
127.ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः।Om Shambhuvaktrodbhavaya Namah।
128.ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः।Om Shambhukopaghne Namah।
129.ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः।Om Shambhuhasyabhuve Namah।
130.ॐ शम्भुतेजसे नमः।Om Shambhutejase Namah।
131.ॐ शिवाशोकहारिणे नमः।Om Shivashokaharine Namah।
132.ॐ गौरीसुखावहाय नमः।Om Gaurisukhavahaya Namah।
133.ॐ उमाङ्गमलजाय नमः।Om Umangamalajaya Namah।
134.ॐ गौरीतेजोभुवे नमः।Om Gauritejobhuve Namah।
135.ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः।Om Swardhunibhavaya Namah।
136.ॐ यज्ञकायाय नमः।Om Yagyakayaya Namah।
137.ॐ महानादाय नमः।Om Mahanadaya Namah।
138.ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः।Om Girivarshmane Namah।
139.ॐ शुभाननाय नमः।Om Shubhananaya Namah।
140.ॐ सर्वात्मने नमः।Om Sarvatmane Namah।
141.ॐ सर्वदेवात्मने नमः।Om Sarvadevatmane Namah।
142.ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः।Om Brahmamurdhane Namah।
143.ॐ ककुप् श्रुतये नमः।Om Kakup Shrutaye Namah।
144.ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः।Om Brahmandakumbhaya Namah।
145.ॐ चिद् व्योमभालाय नमः।Om Chid Vyomabhalaya Namah।
146.ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः।Om Satyashiroruhaya Namah।
147.ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः।Om Jagajjanmalayonmeshanimeshaya Namah।
148.ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः।Om Agnyarkasomadrishe Namah।
149.ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः।Om Girindraikaradaya Namah।
150.ॐ धर्माधर्मोष्ठाय नमः।Om Dharmadharmoshthaya Namah।
151.ॐ सामबृंहिताय नमः।Om Samabrimhitaya Namah।
152.ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः।Om Graharkshadashanaya Namah।
153.ॐ वाणीजिह्वाय नमः।Om Vanijihvaya Namah।
154.ॐ वासवनासिकाय नमः।Om vasavanasikaya Namah।
155.ॐ कुलाचलांसाय नमः।Om Kulachalansaya Namah।
156.ॐ सोमार्कघण्टाय नमः।Om Somarkaghantaya Namah।
157.ॐ रुद्रशिरोधराय नमः।Om Rudrashirodharaya Namah।
158.ॐ नदीनदभुजाय नमः।Om Nadinadabhujaya Namah।
159.ॐ सर्पाङ्गुलीकाय नमः।Om Sarpangulikaya Namah।
160.ॐ तारकानखाय नमः।Om Tarakanakhaya Namah।
161.ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः।Om Bhrumadhyasansthitakaraya Namah।
162.ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः।Om Brahmavidyamadotkataya Namah।
163.ॐ व्योमनाभये नमः।Om Vyomanabhaye Namah।
164.ॐ श्रीहृदयाय नमः।Om Shrihridayaya Namah।
165.ॐ मेरुपृष्ठाय नमः।Om Meruprishthaya Namah।
166.ॐ अर्णवोदराय नमः।Om Arnavodaraya Namah।
167.ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्व रक्षःकिन्नरमानुषाय नमः।Om Kukshisthayakshagandharva RakshahKinnaramanushaya Namah।
168.ॐ पृथ्विकटये नमः।Om Prithvikataye Namah।
169.ॐ सृष्टिलिङ्गाय नमः।Om Srishtilingaya Namah।
170.ॐ शैलोरवे नमः।Om Shailorave Namah।
171.ॐ दस्रजानुकाय नमः।Om Dasrajanukaya Namah।
172.ॐ पातालजंघाय नमः।Om Patalajanghaya Namah।
173.ॐ मुनिपदे नमः।Om Munipade Namah।
174.ॐ कालाङ्गुष्ठाय नमः।Om Kalangushthaya Namah।
175.ॐ त्रयीतनवे नमः।Om Trayitanave Namah।
176.ॐ ज्योतिर्मण्डललांगूलाय नमः।Om Jyotirmandalalangulaya Namah।
177.ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः।Om Hridayalananishchalaya Namah।
178.ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवराय नमः।Om Hritpadmakarnikashaliviyatkelisarovaraya Namah।
179.ॐ सद्भक्तध्याननिगडाय नमः।Om Sadbhaktadhyananigadaya Namah।
180.ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः।Om Pujavarinivaritaya Namah।
181.ॐ प्रतापिने नमः।Om Pratapine Namah।
182.ॐ कश्यपसुताय नमः।Om Kashyapasutaya Namah।
183.ॐ गणपाय नमः।Om ganapaya Namah।
184.ॐ विष्टपिने नमः।Om Vishtapine Namah।
185.ॐ बलिने नमः।Om Baline Namah।
186.ॐ यशस्विने नमः।Om Yashasvine Namah।
187.ॐ धार्मिकाय नमः।Om Dharmikaya Namah।
188.ॐ स्वोजसे नमः।Om Svojase Namah।
189.ॐ प्रथमाय नमः।Om Prathamaya Namah।
190.ॐ प्रथमेश्वराय नमः।Om Prathameshwaraya Namah।
191.ॐ चिन्तामणिद्वीप पतये नमः।Om Chintamanidwipa Pataye Namah।
192.ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः।Om Kalpadrumavanalayaya Namah।
193.ॐ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नमः।Om Ratnamandapamadhyasthaya Namah।
194.ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः।Om Ratnasinhasanashrayaya Namah।
195.ॐ तीव्राशिरोद्धृतपदाय नमः।Om Tivrashiroddhritapadaya Namah।
196.ॐ ज्वालिनीमौलिलालिताय नमः।Om Jwalinimaulilalitaya Namah।
197.ॐ नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः।Om Nandananditapithashriye Namah।
198.ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः।Om Bhogadabhushitasanaya Namah।
199.ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः।Om Sakamadayinipithaya Namah।
200.ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः।Om Sphuradugrasanashrayaya Namah।
201.ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः।Om Tejowatishiroratnaya Namah।
202.ॐ सत्यानित्यावतंसिताय नमः।Om Satyanityawatansitaya Namah।
203.ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः।Om Savighnanashinipithaya Namah।
204.ॐ सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नमः।Om Sarvashaktyambujashrayaya Namah।
205.ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः।Om Lipipadmasanadharaya Namah।
206.ॐ वह्निधामत्रयाश्रयाय नमः।Om Vahnidhamatrayashrayaya Namah।
207.ॐ उन्नतप्रपदाय नमः।Om Unnatprapadaya Namah।
208.ॐ गूढगुल्फाय नमः।Om Gudhagulphaya Namah।
209.ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः।Om Samvritaparshinakaya Namah।
210.ॐ पीनजंघाय नमः।Om Pinajanghaya Namah।
211.ॐ श्लिष्टजानवे नमः।Om Shlishtajanave Namah।
212.ॐ स्थूलोरवे नमः।Om Sthulorave Namah।
213.ॐ प्रोन्नमत्कटये नमः।Om Pronnamatkataye Namah।
214.ॐ निम्ननाभये नमः।Om Nimnanabhaye Namah।
215.ॐ स्थूलकुक्षये नमः।Om Sthulakukshaye Namah।
216.ॐ पीनवक्षसे नमः।Om Pinavakshase Namah।
217.ॐ बृहद्भुजाय नमः।Om Brihadbhujaya Namah।
218.ॐ पीनस्कन्धाय नमः।Om Pinaskandhaya Namah।
219.ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।Om kambukanthaya Namah।
220.ॐ लम्बोष्ठाय नमः।Om Lamboshthaya Namah।
221.ॐ लम्बनासिकाय नमः।Om Lambanasikaya Namah।
222.ॐ भग्नवामरदाय नमः।Om Bhagnavamaradaya Namah।
223.ॐ तुङ्गसव्यदन्ताय नमः।Om Tungasavyadantaya Namah।
224.ॐ महाहनवे नमः।Om Mahahanave Namah।
225.ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः।Om Hrasvanetratrayaya Namah।
226.ॐ शूर्पकर्णाय नमः।Om Shurpakarnaya Namah।
227.ॐ निबिडमस्तकाय नमः।Om Nibidamastakaya Namah।
228.ॐ स्तबकाकारकुम्भाग्राय नमः।Om Stabakakarakumbhagraya Namah।
229.ॐ रत्नमौलये नमः।Om Ratnamaulaye Namah।
230.ॐ निरङ्कुशाय नमः।Om Nirankushaya Namah।
231.ॐ सर्पहारकटिसूत्राय नमः।Om Sarpaharakatisutraya Namah।
232.ॐ सर्पयज्ञोपवीतये नमः।Om Sarpayagyopavitaye Namah।
233.ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः।Om Sarpakotirakatakaya Namah।
234.ॐ सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नमः।Om Sarpagraiveyakangadaya Namah।
235.ॐ सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः।Om Sarpakakshyodarabandhaya Namah।
236.ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः।Om Sarparajottriyakaya Namah।
237.ॐ रक्ताय नमः।Om Raktaya Namah।
238.ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।Om Raktambaradharaya Namah।
239.ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः।Om Raktamalyavibhushanaya Namah।
240.ॐ रक्तेक्षणाय नमः।Om Raktekshanaya Namah।
241.ॐ रक्तकराय नमः।Om Raktakaraya Namah।
242.ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः।Om Raktalvoshthapallavaya Namah।
243.ॐ श्वेताय नमः।Om Shwetaya Namah।
244.ॐ श्वेताम्बरधराय नमः।Om Shwetambaradharaya Namah।
245.ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः।Om Shwetamalyavibhushanaya Namah।
246.ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः।Om Shwetatapatraruchiraya Namah।
247.ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः।Om Shwetachamaravijitaya Namah।
248.ॐ सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षणलक्षिताय नमः।Om Sarvavayavasampurnasarvalakshanalakshitaya Namah।
249.ॐ सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः।Om Sarvabharanashobhadhyaya Namah।
250.ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः।Om Sarvashobhasamanvitaya Namah।
251.ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः।Om Sarvamangalamangalyaya Namah।
252.ॐ सर्वकारणकारणाय नमः।Om Sarvakaranakaranaya Namah।
253.ॐ सर्वदैककराय नमः।Om Sarvadaikakaraya Namah।
254.ॐ शार्ङ्गिणे नमः।Om Shangirgane Namah।
255.ॐ बीजापूरिणे नमः।Om Bijapurine Namah।
256.ॐ गदाधराय नमः।Om Gadadharaya Namah।
257.ॐ इक्षुचापधराय नमः।Om Ikshuchapadharaya Namah।
258.ॐ शूलिने नमः।Om Shuline Namah।
259.ॐ चक्रपाणये नमः।Om Chakrapanaye Namah।
260.ॐ सरोजभृते नमः।Om Sarojabhrite Namah।
261.ॐ पाशिने नमः।Om Pashine Namah।
262.ॐ धृतोत्पलाय नमः।Om Dhritotpalaya Namah।
263.ॐ शालीमञ्जरीभृते नमः।Om Shalimanjaribhrite Namah।
264.ॐ स्वदन्तभृते नमः।Om Swadantabhrite Namah।
265.ॐ कल्पवल्लीधराय नमः।Om kalpavallidharaya Namah।
266.ॐ विश्वाभयदैककराय नमः।Om Vishvabhayadaikakaraya Namah।
267.ॐ वशिने नमः।Om Vashine Namah।
268.ॐ अक्षमालाधराय नमः।Om Akshamaladharaya Namah।
269.ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः।Om Gyanamudravate Namah।
270.ॐ मुद्गरायुधाय नमः।Om Mudgarayudhaya Namah।
271.ॐ पूर्णपात्रिणे नमः।Om Purnapatrine Namah।
272.ॐ कम्बुधराय नमः।Om kambudharaya Namah।
273.ॐ विधृतालिसमुद्गकाय नमः।Om Vidhritalisamudgakaya Namah।
274.ॐ मातुलिङ्गधराय नमः।Om Matulingadharaya Namah।
275.ॐ चूतकलिकाभृते नमः।Om Chutakalikabhrite Namah।
276.ॐ कुठारवते नमः।Om Kutharavate Namah।
277.ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः।Om Pushkarasthaswarnaghatipurnaratnabhivarshakaya Namah।
278.ॐ भारतीसुन्दरीनाथाय नमः।Om Bharatisundarinathaya Namah।
279.ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः।Om Vinayakaratipriyaya Namah।
280.ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः।Om Mahalakshmi Priyatamaya Namah।
281.ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नमः।Om Siddhalakshmimanoramaya Namah।
282.ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय नमः।Om ramarameshapurvangaya Namah।
283.ॐ दक्षिणोमामहेश्वराय नमः।Om Dakshinomamaheshwaraya Namah।
284.ॐ महीवराहवामाङ्गाय नमः।Om Mahivarahavamangaya Namah।
285.ॐ रविकन्दर्पपश्चिमाय नमः।Om Ravikandarpapashchimaya Namah।
286.ॐ आमोदप्रमोदजननाय नमः।Om Amodapramodajananaya Namah।
287.ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः।Om Sapramodapramodanaya Namah।
288.ॐ समेधितसमृद्धिश्रिये नमः।Om Samedhitasamriddhishriye Namah।
289.ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
290.ॐ दत्तसौख्यसुमुखाय नमः।Om Dattasaukhyasumukhaya Namah।
291.ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः।Om Kantikandalitashrayaya Namah।
292.ॐ मदनावत्याश्रितांघ्रये नमः।Om Madanavatyashritanghraye Namah।
293.ॐ कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुखाय नमः।Om Krittadaurmukhyadurmukhaya Namah।
294.ॐ विघ्नसम्पल्लवोपघ्नाय नमः।Om Vighnasampallavopaghnaya Namah।
295.ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः।Om Sevonnidramadadravaya Namah।
296.ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः।Om Vighnakrinnighnacharanaya Namah।
297.ॐ द्राविणीशक्ति सत्कृताय नमः।Om Dravinishakti Satkritaya Namah।
298.ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः।Om Tivraprasannanayanaya Namah।
299.ॐ ज्वालिनीपालतैकदृशे नमः।Om Jwalinipalataikadrishe Namah।
300.ॐ मोहिनीमोहनाय नमः।Om Mohinimohanaya Namah।
301.ॐ भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः।Om Bhogadayinikantimanditaya Namah।
302.ॐ कामिनीकान्तवक्त्रश्रिये नमः।Om Kaminikantavaktrashriye Namah।
303.ॐ अधिष्ठित वसुन्धराय नमः।Om Adhishthita Vasundharaya Namah।
304.ॐ वसुन्धरामदोन्नद्धमहाशङ्खनिधिप्रभवे नमः।Om Vasundharamadonnaddhamahashankhanidhiprabhave Namah।
305.ॐ नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभवे नमः।Om Namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabhave Namah।
306.ॐ सर्वसद्गुरुसंसेव्याय नमः।Om Sarvasadgurusansevyaya Namah।
307.ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः।Om Shochishkeshahridashrayaya Namah।
308.ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः।Om Ishanamurdhane Namah।
309.ॐ देवेन्द्रशिखायै नमः।Om Devendrashikhayai Namah।
310.ॐ पवननन्दनाय नमः।Om Pavananandanaya Namah।
311.ॐ अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः।Om Agrapratyagranayanaya Namah।
312.ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगविदे नमः।Om Divyastranam Prayogavide Namah।
313.ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियाय नमः।Om Eravatadisarvashavaranavaranapriyaya Namah।
314.ॐ वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः।Om Vajradyastraparivaraya Namah।
315.ॐ गणचण्डसमाश्रयाय नमः।Om Ganachandasamashrayaya Namah।
316.ॐ जयाजयापरिवाराय नमः।Om Jayajayaparivaraya Namah।
317.ॐ विजयाविजयावहाय नमः।Om Vijayavijayavahaya Namah।
318.ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः।Om Ajitarchitapadabjaya Namah।
319.ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः।Om Nityanityavatansitaya Namah।
320.ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः।Om Vilasinikritollasaya Namah।
321.ॐ शौण्डीसौन्दर्यमण्डिताय नमः।Om Shaundisaundaryamanditaya Namah।
322.ॐ अनन्तानन्तसुखदाय नमः।Om Anantanantasukhadaya Namah।
323.ॐ सुमङ्गलसुमङ्गलाय नमः।Om Sumangalasumangalaya Namah।
324.ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेविताय नमः।Om Ichchhashaktigyanashaktikriyashaktiniveshitaya Namah।
325.ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः।Om Subhagasanshritapadaya Namah।
326.ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः।Om Lalitalalitashrayaya Namah।
327.ॐ कामिनीकामनाय नमः।Om Kaminikamanaya Namah।
328.ॐ काममालिनीकेलिललिताय नमः।Om Kamamalinikelilalitaya Namah।
329.ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः।Om Saraswatyashrayaya Namah।
330.ॐ गौरीनन्दनाय नमः।Om Gaurinandanaya Namah।
331.ॐ श्रीनिकेतनाय नमः।Om Shriniketanaya Namah।
332.ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः।Om Guruguptapadaya Namah।
333.ॐ वाचासिद्धाय नमः।Om Vachasiddhaya Namah।
334.ॐ वागीश्वरीपतये नमः।Om Vagishwaripataye Namah।
335.ॐ नलिनीकामुकाय नमः।Om Nalinikamukaya Namah।
336.ॐ वामारामाय नमः।Om Vamaramaya Namah।
337.ॐ ज्येष्ठामनोरमाय नमः।Om Jyeshthamanoramaya Namah।
338.ॐ रौद्रिमुद्रितपादाब्जाय नमः।Om Raudrimudritapadabjaya Namah।
339.ॐ हुम्बीजाय नमः।Om Humbijaya Namah।
340.ॐ तुङ्गशक्तिकाय नमः।Om Tungashaktikaya Namah।
341.ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः।Om Vishvadijananatranaya Namah।
342.ॐ स्वाहाशक्तये नमः।Om Swahashaktaye Namah।
343.ॐ सकीलकाय नमः।Om Sakilakaya Namah।
344.ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः।Om Amritabdhikritavasaya Namah।
345.ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः।Om Madaghurnitalochanaya Namah।
346.ॐ उच्छिष्टगणाय नमः।Om Uchchhishtaganaya Namah।
347.ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः।Om Uchchhishtaganeshaya Namah।
348.ॐ गणनायकाय नमः।Om Gananayakaya Namah।
349.ॐ सर्वकालिकसंसिद्धये नमः।Om Sarvakalikasansiddhaye Namah।
350.ॐ नित्यशैवाय नमः।Om NityaShaivaya Namah।
351.ॐ दिगम्बराय नमः।Om Digambaraya Namah।
352.ॐ अनपाय नमः।Om Anapaya Namah।
353.ॐ अनन्तदृष्टये नमः।Om Anantadrishtaye Namah।
354.ॐ अप्रमेयाय नमः।Om Aprameyaya Namah।
355.ॐ अजरामराय नमः।Om Ajaramaraya Namah।
356.ॐ अनाविलाय नमः।Om Anavilaya Namah।
357.ॐ अप्रतिरथाय नमः।Om Apratirathaya Namah।
358.ॐ अच्युताय नमः।Om Achyutaya Namah।
359.ॐ अमृताय नमः।Om Amritaya Namah।
360.ॐ अक्षराय नमः।Om Aksharaya Namah।
361.ॐ अप्रतर्क्याय नमः।Om Apratarkyaya Namah।
362.ॐ अक्षयाय नमः।Om Akshayaya Namah।
363.ॐ अजय्याय नमः।Om Ajayyaya Namah।
364.ॐ अनाधाराय नमः।Om Anadharaya Namah।
365.ॐ अनामयाय नमः।Om Anamayaya Namah।
366.ॐ अमलाय नमः।Om Amalaya Namah।
367.ॐ अमोघसिद्धये नमः।Om Amoghasiddhaye Namah।
368.ॐ अद्वैताय नमः।Om Advaitaya Namah।
369.ॐ अघोराय नमः।Om Aghoraya Namah।
370.ॐ अप्रमिताननाय नमः।Om Apramitananaya Namah।
371.ॐ अनाकाराय नमः।Om Anakaraya Namah।
372.ॐ अब्धिभूम्याग्निबलघ्नाय नमः।Om Abdhibhumyagnibalaghnaya Namah।
373.ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः।Om Avyaktalakshanaya Namah।
374.ॐ आधारपीठाय नमः।Om Adharapithaya Namah।
375.ॐ आधाराय नमः।Om Adharaya Namah।
376.ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः।Om Adharadheyavarjitaya Namah।
377.ॐ आखुकेतनाय नमः।Om Akhuketanaya Namah।
378.ॐ आशापूरकाय नमः।Om Ashapurakaya Namah।
379.ॐ आखुमहारधाय नमः।Om Akhumaharadhaya Namah।
380.ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः।Om Ikshusagaramadhyasthaya Namah।
381.ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः।Om Ikshubhakshanalalasaya Namah।
382.ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः।Om Ikshuchapatirekashriye Namah।
383.ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः।Om Ikshuchapanishevitaya Namah।
384.ॐ इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः।Om Indragopasamanashriye Namah।
385.ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः।Om Indranilasamadyutaye Namah।
386.ॐ इन्दिवरदलश्यामाय नमः।Om Indivaradalashyamaya Namah।
387.ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः।Om Indumandalanirmalaya Namah।
388.ॐ इष्मप्रियाय नमः।Om Ishmapriyaya Namah।
389.ॐ इडाभागाय नमः।Om Idabhagaya Namah।
390.ॐ इराधाम्ने नमः।Om Iradhamne Namah।
391.ॐ इन्दिराप्रियाय नमः।Om Indirapriyaya Namah।
392.ॐ इअक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः।Om Iakshvakuvighnavidhvansine Namah।
393.ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः।Om Itikartavyatepsitaya Namah।
394.ॐ ईशानमौलये नमः।Om Ishanamaulaye Namah।
395.ॐ ईशानाय नमः।Om Ishanaya Namah।
396.ॐ ईशानसुताय नमः।Om Ishanasutaya Namah।
397.ॐ ईतिघ्ने नमः।Om Itighne Namah।
398.ॐ ईषणात्रयकल्पान्ताय नमः।Om Ishanatrayakalpantaya Namah।
399.ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः।Om Ihamatravivarjitaya Namah।
400.ॐ उपेन्द्राय नमः।Om Upendraya Namah।
401.ॐ उडुभृन्मौलये नमः।Om Udubhrinmaulaye Namah।
402.ॐ उण्डेरकबलिप्रियाय नमः।Om Underakabalipriyaya Namah।
403.ॐ उन्नताननाय नमः।Om Unnatananaya Namah।
404.ॐ उत्तुङ्गाय नमः।Om Uttungaya Namah।
405.ॐ उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः।Om Udaratridashagranye Namah।
406.ॐ उर्जस्वते नमः।Om Urjaswate Namah।
407.ॐ उष्मलमदाय नमः।Om Ushmalamadaya Namah।
408.ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः।Om Uhapohadurasadaya Namah।
409.ॐ ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः।Om Rigyajussamasambhutaye Namah।
410.ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
411.ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः।Om Rijuchittaikasulabhaya Namah।
412.ॐ ऋणत्रयमोचकाय नमः।Om Rinatrayamochakaya Namah।
413.ॐ स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नमः।Om Swabhaktanam Luptavighnaya Namah।
414.ॐ सुरद्विषांलुप्तशक्तये नमः।Om Suradwishanluptashaktaye Namah।
415.ॐ विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः।Om Vimukharchanam Luptashriye Namah।
416.ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः।Om Lutavisphotanashanaya Namah।
417.ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः।Om Ekarapithamadhyasthaya Namah।
418.ॐ एकपादकृतासनाय नमः।Om Ekapadakritasanaya Namah।
419.ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः।Om Ejitakhiladaityashriye Namah।
420.ॐ एधिताखिलसंश्रयाय नमः।Om Edhitakhilasanshrayaya Namah।
421.ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः।Om Eshwaryanidhaye Namah।
422.ॐ ऐश्वर्याय नमः।Om Eshwaryaya Namah।
423.ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः।Om Ehikamushmikapradaya Namah।
424.ॐ ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः।Om Erammadasamonmeshaya Namah।
425.ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः।Om Eravatanibhananaya Namah।
426.ॐ ओंकारवाच्याय नमः।Om Omkaravachyaya Namah।
427.ॐ ओंकाराय नमः।Om Omkaraya Namah।
428.ॐ ओजस्वते नमः।Om Ojaswate Namah।
429.ॐ ओषधीपतये नमः।Om Oshadhipataye Namah।
430.ॐ औदार्यनिधये नमः।Om Audaryanidhaye Namah।
431.ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः।Om Auddhatyadhuryaya Namah।
432.ॐ औन्नत्यनिस्स्वनाय नमः।Om Aunnatyanisswanaya Namah।
433.ॐ सुरनागानामङ्कुशाय नमः।Om Suranaganamankushaya Namah।
434.ॐ सुरविद्विषामङ्कुशाय नमः।Om Suravidwishamankushaya Namah।
435.ॐ अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तिताय नमः।Om AhSamastavisargantapadeshu Parikirtiyaya Namah।
436.ॐ कमण्डलुधराय नमः।Om Kamandaludharaya Namah।
437.ॐ कल्पाय नमः।Om Kalpaya Namah।
438.ॐ कपर्दिने नमः।Om Kapardine Namah।
439.ॐ कलभाननाय नमः।Om kalabhananaya Namah।
440.ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।Om Karmasakshine Namah।
441.ॐ कर्मकर्त्रे नमः।Om KarmakartreNamah।
442.ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः।Om Karmakarmaphalapradaya Namah।
443.ॐ कदम्बगोलकाकाराय नमः।Om Kadambagolakakaraya Namah।
444.ॐ कूष्माण्डगणनायकाय नमः।Om Kushmandagananayakaya Namah।
445.ॐ कारुण्यदेहाय नमः।Om Karunyadehaya Namah।
446.ॐ कपिलाय नमः।Om Kapilaya Namah।
447.ॐ कथकाय नमः।Om Kathakaya Namah।
448.ॐ कटिसूत्रभृते नमः।Om Katisutrabhrite Namah।
449.ॐ खर्वाय नमः।Om Kharvaya Namah।
450.ॐ खड्गप्रियाय नमः।Om Khagapriyaya Namah।
451.ॐ खड्गखान्तान्तः स्थाय नमः।Om Khagakhantantah Sthaya Namah।
452.ॐ खनिर्मलाय नमः।Om Khanirmalaya Namah।
453.ॐ खल्वाटश्रृंगनिलयाय नमः।Om Khalvatashringanilayaya Namah।
454.ॐ खट्वाङ्गिने नमः।Om Khatvangine Namah।
455.ॐ खदुरासदाय नमः।Om Khadurasadaya Namah।
456.ॐ गुणाढ्याय नमः।Om Gunadhyaya Namah।
457.ॐ गहनाय नमः।Om Gahanaya Namah।
458.ॐ ग-स्थाय नमः।Om Ga-Sthaya Namah।
459.ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः।Om Gadyapadyasudharnavaya Namah।
460.ॐ गद्यगानप्रियाय नमः।Om Gadyaganapriyaya Namah।
461.ॐ गर्जाय नमः।Om Garjaya Namah।
462.ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः।Om Gitagirvanapurvajaya Namah।
463.ॐ गुह्याचाररताय नमः।Om Guhyachararataya Namah।
464.ॐ गुह्याय नमः।Om Guhyaya Namah।
465.ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः।Om Guhyagamanirupitaya Namah।
466.ॐ गुहाशयाय नमः।Om Guhashayaya Namah।
467.ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः।Om Guhabdhisthaya Namah।
468.ॐ गुरुगम्याय नमः।Om Gurugamyaya Namah।
469.ॐ गुरोर्गुरवे नमः।Om Gurorgurave Namah।
470.ॐ घण्टाघर्घरिकामालिने नमः।Om Ghantaghargharikamaline Namah।
471.ॐ घटकुम्भाय नमः।Om Ghatakumbhaya Namah।
472.ॐ घटोदराय नमः।Om Ghatodaraya Namah।
473.ॐ चण्डाय नमः।Om Chandaya Namah।
474.ॐ चण्डेश्वरसुहृदे नमः।Om Chandeshwarasuhride Namah।
475.ॐ चण्डीशाय नमः।Om Chandishaya Namah।
476.ॐ चण्डविक्रमाय नमः।Om Chandavikramaya Namah।
477.ॐ चराचरपतये नमः।Om Characharapataye Namah।
478.ॐ चिन्तामणिचर्वणलालसाय नमः।Om Chintamanicharvanalalasaya Namah।
479.ॐ छन्दसे नमः।Om Chhandase Namah।
480.ॐ छन्दोवपुषे नमः।Om Chhandovapushe Namah।
481.ॐ छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः।Om Chhandodurlakshyaya Namah।
482.ॐ छन्दविग्रहाय नमः।Om Chhandavigrahaya Namah।
483.ॐ जगद्योनये नमः।Om Jagadyonaye Namah।
484.ॐ जगत्साक्षिणे नमः।Om Jagatsakshine Namah।
485.ॐ जगदीशाय नमः।Om Jagadishaya Namah।
486.ॐ जगन्मयाय नमः।Om Jaganmayaya Namah।
487.ॐ जपाय नमः।Om Japaya Namah।
488.ॐ जपपराय नमः।Om Japaparaya Namah।
489.ॐ जप्याय नमः।Om Japyaya Namah।
490.ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः।Om Jihvasinhasanaprabhave Namah।
491.ॐ झलज्झलोल्लसद्दान झङ्कारिभ्रमराकुलाय नमः।Om Jhalajjhalollasadyan Jhankaribhramarakulaya Namah।
492.ॐ टङ्कारस्फारसंरावाय नमः।Om Tankaraspharasanravaya Namah।
493.ॐ टङ्कारिमणिनूपुराय नमः।Om Tankarimaninupuraya Namah।
494.ॐ ठद्वयीपल्लवान्तःस्थ सर्वमन्त्रैकसिद्धिदाय नमः।Om ThadwayipallavantahStha Sarvamantraikasiddhidaya Namah।
495.ॐ डिण्डिमुण्डाय नमः।Om Dindimundaya Namah।
496.ॐ डाकिनीशाय नमः।Om Dakinishaya Namah।
497.ॐ डामराय नमः।Om Damaraya Namah।
498.ॐ डिण्डिमप्रियाय नमः।Om Dindimapriyaya Namah।
499.ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः।Om Dhakkaninadamuditaya Namah।
500.ॐ ढौकाय नमः।Om Dhaukaya Namah।
501.ॐ ढुण्ढिविनायकाय नमः।Om Dhundhivinayakaya Namah।
502.ॐ तत्वानां परमाय तत्वाय नमः।Om Tatvanam Paramaya Tatvaya Namah।
503.ॐ तत्वम्पदनिरूपिताय नमः।Om Tatvampadanirupitaya Namah।
504.ॐ तारकान्तरसंस्थानाय नमः।Om Tarakantarasansthanaya Namah।
505.ॐ तारकाय नमः।Om Tarakaya Namah।
506.ॐ तारकान्तकाय नमः।Om Tarakantakaya Namah।
507.ॐ स्थाणवे नमः।Om Sthanave Namah।
508.ॐ स्थाणुप्रियाय नमः।Om Sthanupriyaya Namah।
509.ॐ स्थात्रे नमः।Om Sthatre Namah।
510.ॐ स्थावराय जङ्गमाय जगते नमः।Om Sthavaraya Jangamaya Namah।
511.ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः।Om Dakshayagyapramathanaya Namah।
512.ॐ दात्रे नमः।Om Datre Namah।
513.ॐ दानवमोहनाय नमः।Om Danavamohanaya Namah।
514.ॐ दयावते नमः।Om Dayavate Namah।
515.ॐ दिव्यविभवाय नमः।Om Divyavibhavaya Namah।
516.ॐ दण्डभृते नमः।Om Dandabhrite Namah।
517.ॐ दण्डनायकाय नमः।Om Dandanayakaya Namah।
518.ॐ दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नमः।Om Dantaprabhinnabhramalaya Namah।
519.ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः।Om Daityavaranadaranaya Namah।
520.ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः।Om Danshtralagnadwipaghataya Namah।
521.ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः।Om Devarthanrigajakritaye Namah।
522.ॐ धनधान्यपतये नमः।Om Dhanadhanyapataye Namah।
523.ॐ धन्याय नमः।Om Dhanyaya Namah।
524.ॐ धनदाय नमः।Om Dhanadaya Namah।
525.ॐ धरणीधराय नमः।Om Dharanidharaya Namah।
526.ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः।Om Dhyanaikaprakataya Namah।
527.ॐ ध्येयाय नमः।Om Dhyeyaya Namah।
528.ॐ ध्यानाय नमः।Om Dhyanaya Namah।
529.ॐ ध्यानपरायणाय नमः।Om Dhyanaparayanaya Namah।
530.ॐ नन्द्याय नमः।Om Nandyaya Namah।
531.ॐ नन्दिप्रियाय नमः।Om Nandipriyaya Namah।
532.ॐ नादाय नमः।Om Nadaya Namah।
533.ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः।Om Nadamadhyapratishthitaya Namah।
534.ॐ निष्कलाय नमः।Om Nishkalaya Namah।
535.ॐ निर्मलाय नमः।Om Nirmalaya Namah।
536.ॐ नित्याय नमः।Om Nityaya Namah।
537.ॐ नित्यानित्याय नमः।Om Nityanityaya Namah।
538.ॐ निरामयाय नमः।Om Niramayaya Namah।
539.ॐ परस्मै व्योम्ने नमः।Om Parasmai Vyomne Namah।
540.ॐ परस्मै धाम्मे नमः।Om Parasmai Dhamme Namah।
541.ॐ परमात्मने नमः।Om Paramatmane Namah।
542.ॐ परस्मै पदाय नमः।Om Parasmai Padaya Namah।
543.ॐ परात्पराय नमः।Om Paratparaya Namah।
544.ॐ पशुपतये नमः।Om Pashupataye Namah।
545.ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः।Om Pashupashavimochakaya Namah।
546.ॐ पूर्णानन्दाय नमः।Om Purnanandaya Namah।
547.ॐ परानन्दाय नमः।Om Paranandaya Namah।
548.ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।Om Puranapurushottamaya Namah।
549.ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः।Om Padmaprasannanayanaya Namah।
550.ॐ प्रणताज्ञानमोचकाय नमः।Om Pranatagyanamochakaya Namah।
551.ॐ प्रमाणप्रत्यायातीताय नमः।Om Pramanapratyayatitaya Namah।
552.ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः।Om Pranatartinivaranaya Namah।
553.ॐ फलहस्ताय नमः।Om Phalahastaya Namah।
554.ॐ फणिपतये नमः।Om Phanipataye Namah।
555.ॐ फेत्काराय नमः।Om Phetkaraya Namah।
556.ॐ फणितप्रियाय नमः।Om Phanitapriyaya Namah।
557.ॐ बाणार्चितांघ्रियुगुलाय नमः।Om Banarchitanghriyugulaya Namah।
558.ॐ बालकेलिकुतूहलिने नमः।Om Balakelikutuhaline Namah।
559.ॐ ब्रह्मणे नमः।Om Brahmane Namah।
560.ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः।Om Brahmarchitapadaya Namah।
561.ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।Om Brahmacharine Namah।
562.ॐ बृहस्पतये नमः।Om Brihaspataye Namah।
563.ॐ बृहत्तमाय नमः।Om Brihattamaya Namah।
564.ॐ ब्रह्मपराय नमः।Om Brahmaparaya Namah।
565.ॐ ब्रह्मण्याय नमः।Om Brahmanyaya Namah।
566.ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः।Om Brahmavitpriyaya Namah।
567.ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः।Om Brihannadagryachitkaraya Namah।
568.ॐ ब्रह्माण्डावलिमेखलाय नमः।Om Brahmandavalimekhalaya Namah।
569.ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः।Om Bhukshepadattalakshmikaya Namah।
570.ॐ भर्गाय नमः।Om Bhargaya Namah।
571.ॐ भद्राय नमः।Om Bhadraya Namah।
572.ॐ भयापहाय नमः।Om Bhayapahaya Namah।
573.ॐ भगवते नमः।Om Bhagawate Namah।
574.ॐ भक्तिसुलभाय नमः।Om Bhaktisulabhaya Namah।
575.ॐ भूतिदाय नमः।Om Bhutidaya Namah।
576.ॐ भूतिभूषणाय नमः।Om Bhutibhushanaya Namah।
577.ॐ भव्याय नमः।Om Bhavyaya Namah।
578.ॐ भूतालयाय नमः।Om Bhutalayaya Namah।
579.ॐ भोगदात्रे नमः।Om Bhogadatre Namah।
580.ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः।Om Bhrumadhyagocharaya Namah।
581.ॐ मन्त्राय नमः।Om Mantraya Namah।
582.ॐ मन्त्रपतये नमः।Om Mantrapataye Namah।
583.ॐ मन्त्रिणे नमः।Om Mantrine Namah।
584.ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः।Om Madamattamanoramaya Namah।
585.ॐ मेखलावते नमः।Om Mekhalawate Namah।
586.ॐ मन्दगतये नमः।Om Mandagataye Namah।
587.ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः।Om Matimatkamalekshanaya Namah।
588.ॐ महाबलाय नमः।Om Mahabalaya Namah।
589.ॐ महावीर्याय नमः।Om Mahaviryaya Namah।
590.ॐ महाप्राणाय नमः।Om Mahapranaya Namah।
591.ॐ महामनसे नमः।Om Mahamanase Namah।
592.ॐ यज्ञाय नमः।Om Yagyaya Namah।
593.ॐ यज्ञपतये नमः।Om Yagyapataye Namah।
594.ॐ यज्ञगोप्ते नमः।Om Yagyagopte Namah।
595.ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः।Om Yagyaphalapradaya Namah।
596.ॐ यशस्कराय नमः।Om Yashaskaraya Namah।
597.ॐ योगगम्याय नमः।Om Yogagamyaya Namah।
598.ॐ याज्ञिकाय नमः।Om Yagyikaya Namah।
599.ॐ याजकप्रियाय नमः।Om Yajakapriyaya Namah।
600.ॐ रसाय नमः।Om Rasaya Namah।
601.ॐ रसप्रियाय नमः।Om Rasapriyaya Namah।
602.ॐ रस्याय नमः।Om Rasyaya Namah।
603.ॐ रञ्जकाय नमः।Om Ranjakaya Namah।
604.ॐ रावणार्चिताय नमः।Om Ravanarchitaya Namah।
605.ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः।Om Rakshorakshakaraya Namah।
606.ॐ रत्नगर्भाय नमः।Om Ratnagarbhaya Namah।
607.ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः।Om Rajyasukhapradaya Namah।
608.ॐ लक्ष्याय नमः।Om Lakshyaya Namah।
609.ॐ लक्ष्यप्रदाय नमः।Om Lakshyapradaya Namah।
610.ॐ लक्ष्याय नमः।Om Lakshyaya Namah।
611.ॐ लयस्थाय नमः।Om Layasthaya Namah।
612.ॐ लड्डुकप्रियाय नमः।Om Laddukapriyaya Namah।
613.ॐ लानप्रियाय नमः।Om Lanapriyaya Namah।
614.ॐ लास्यपराय नमः।Om Lasyaparaya Namah।
615.ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः।Om Labhakrillokavishrutaya Namah।
616.ॐ वरेण्याय नमः।Om Varenyaya Namah।
617.ॐ वह्निवदनाय नमः।Om Vahnivadanaya Namah।
618.ॐ वन्द्याय नमः।Om Vandyaya Namah।
619.ॐ वेदान्तगोचराय नमः।Om Vedantagocharaya Namah।
620.ॐ विकर्त्रे नमः।Om Vikartre Namah।
621.ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः।Om Vishvatashchakshushe Namah।
622.ॐ विधात्रे नमः।Om Vidhatre Namah।
623.ॐ विश्वतोमुखाय नमः।Om Vishvatomukhaya Namah।
624.ॐ वामदेवाय नमः।Om Vamadevaya Namah।
625.ॐ विश्वनेते नमः।Om Vishvanete Namah।
626.ॐ वज्रिवज्रनिवारणाय नमः।Om Vajrivajranivaranaya Namah।
627.ॐ विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नमः।Om Vishvabandhanavishkambhadharaya Namah।
628.ॐ विश्वेश्वरप्रभवे नमः।Om Vishveshwaraprabhave Namah।
629.ॐ शब्दब्रह्मणे नमः।Om Shabdabrahmane Namah।
630.ॐ शमप्राप्याय नमः।Om Shamaprapyaya Namah।
631.ॐ शम्भुशक्तिगणेश्वराय नमः।Om Shambhushaktiganeshwaraya Namah।
632.ॐ शास्त्रे नमः।Om Shastre Namah।
633.ॐ शिखाग्रनिलयाय नमः।Om Shikhagranilayaya Namah।
634.ॐ शरण्याय नमः।Om Sharanyaya Namah।
635.ॐ शिखरीश्वराय नमः।Om Shikharishwaraya Namah।
636.ॐ षड् ऋतुकुसुमस्रग्विणे नमः।Om Shad Ritukusumasragvine Namah।
637.ॐ षडाधाराय नमः।Om Shadadharaya Namah।
638.ॐ षडक्षराय नमः।Om Shadaksharaya Namah।
639.ॐ संसारवैद्याय नमः।Om Sansaravaidyaya Namah।
640.ॐ सर्वज्ञाय नमः।Om Sarvagyaya Namah।
641.ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः।Om Sarvabheshajabheshajaya Namah।
642.ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः।Om Srishtisthitilayakridaya Namah।
643.ॐ सुरकुञ्जरभेदनाय नमः।Om Surakunjarabhedanaya Namah।
644.ॐ सिन्दूरितमहाकुम्भाय नमः।Om Sinduritamahakumbhaya Namah।
645.ॐ सदसद् व्यक्तिदायकाय नमः।Om Sadasad Vyaktidayakaya Namah।
646.ॐ साक्षिणे नमः।Om Sakshine Namah।
647.ॐ समुद्रमथनाय नमः।Om Samudramathanaya Namah।
648.ॐ स्वसंवेद्याय नमः।Om Swasanvedyaya Namah।
649.ॐ स्वदक्षिणाय नमः।Om Swadakshinaya Namah।
650.ॐ स्वतन्त्राय नमः।Om Swatantraya Namah।
651.ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।Om Satyasankalpaya Namah।
652.ॐ सामगानरताय नमः।Om Samaganarataya Namah।
653.ॐ सुखिने नमः।Om Sukhine Namah।
654.ॐ हंसाय नमः।Om Hansaya Namah।
655.ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः।Om Hastipishachishaya Namah।
656.ॐ हवनाय नमः।Om Havanaya Namah।
657.ॐ हव्यकव्यभुजे नमः।Om Havyakavyabhuje Namah।
658.ॐ हव्याय नमः।Om Havyaya Namah।
659.ॐ हुतप्रियाय नमः।Om Hutapriyaya Namah।
660.ॐ हर्षाय नमः।Om Harshaya Namah।
661.ॐ हृल्लेखामन्त्रमध्यगाय नमः।Om Hrillekhamantramadhyagaya Namah।
662.ॐ क्षेत्राधिपाय नमः।Om Kshetradhipaya Namah।
663.ॐ क्षमाभर्त्रे नमः।Om Kshamabhartre Namah।
664.ॐ क्षमापरपरायणाय नमः।Om Kshamaparaparayanaya Namah।
665.ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः।Om Kshiprakshemakaraya Namah।
666.ॐ क्षेमानन्दाय नमः।Om Kshemanandaya Namah।
667.ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः।Om Kshonisuradrumaya Namah।
668.ॐ धर्मप्रदाय नमः।Om Dharmapradaya Namah।
669.ॐ अर्थदाय नमः।Om Arthadaya Namah।
670.ॐ कामदात्रे नमः।Om Kamadatre Namah।
671.ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः।Om Saubhagyavardhanaya Namah।
672.ॐ विद्याप्रदाय नमः।Om Vidyapradaya Namah।
673.ॐ विभवदाय नमः।Om Vibhavadaya Namah।
674.ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।Om Bhuktimuktiphalapradaya Namah।
675.ॐ अभिरूप्यकराय नमः।Om Abhirupyakaraya Namah।
676.ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः।Om Virakshipradaya Namah।
677.ॐ विजयप्रदाय नमः।Om Vijayapradaya Namah।
678.ॐ सर्ववश्यकराय नमः।Om Sarvavashyakaraya Namah।
679.ॐ गर्भदोषघ्ने नमः।Om Garbhadoshaghne Namah।
680.ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः।Om Putrapautradaya Namah।
681.ॐ मेधादाय नमः।Om Medhadaya Namah।
682.ॐ कीर्तिदाय नमः।Om Kirtidaya Namah।
683.ॐ शोकहारिणे नमः।Om Shokaharine Namah।
684.ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः।Om Daurbhagyanashanaya Namah।
685.ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः।Om Prativadimukhastambhaya Namah।
686.ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः।Om Rushtachittaprasadanaya Namah।
687.ॐ पराभिचारशमनाय नमः।Om Parabhicharashamanaya Namah।
688.ॐ दुःखभञ्जनकारकाय नमः।Om Dukhabhanjanakarakaya Namah।
689.ॐ लवाय नमः।Om Lavaya Namah।
690.ॐ त्रुटये नमः।Om Trutaye Namah।
691.ॐ कलायै नमः।Om Kalayai Namah।
692.ॐ काष्टायै नमः।Om Kashtayai Namah।
693.ॐ निमेषाय नमः।Om Nimeshaya Namah।
694.ॐ तत्पराय नमः।Om Tatparaya Namah।
695.ॐ क्षणाय नमः।Om Kshanaya Namah।
696.ॐ घट्यै नमः।Om Ghatyai Namah।
697.ॐ मुहूर्ताय नमः।Om Muhurtaya Namah।
698.ॐ प्रहराय नमः।Om Praharaya Namah।
699.ॐ दिवा नमः।Om Diva Namah।
700.ॐ नक्तं नमः।Om Naktam Namah।
701.ॐ अहर्निशं नमः।Om Aharnisham Namah।
702.ॐ पक्षाय नमः।Om Pakshaya Namah।
703.ॐ मासाय नमः।Om Masaya Namah।
704.ॐ अयनाय नमः।Om Ayanaya Namah।
705.ॐ वर्षाय नमः।Om Varshaya Namah।
706.ॐ युगाय नमः।Om Yugaya Namah।
707.ॐ कल्पाय नमः।Om Kalpaya Namah।
708.ॐ महालयाय नमः।Om Mahalalaya Namah।
709.ॐ राशये नमः।Om Rashaye Namah।
710.ॐ तारायै नमः।Om Tarayai Namah।
711.ॐ तिथये नमः।Om Tithaye Namah।
712.ॐ योगाय नमः।Om Yogaya Namah।
713.ॐ वाराय नमः।Om Varaya Namah।
714.ॐ करणाय नमः।Om Karanaya Namah।
715.ॐ अंशकाय नमः।Om Anshakaya Namah।
716.ॐ लग्नाय नमः।Om Lagnaya Namah।
717.ॐ होरायै नमः।Om Horayai Namah।
718.ॐ कालचक्राय नमः।Om Kalachakraya Namah।
719.ॐ मेरवे नमः।Om Merave Namah।
720.ॐ सप्तर्षिभ्यो नमः।Om Saptarshibhyo Namah।
721.ॐ ध्रुवाय नमः।Om Dhruvaya Namah।
722.ॐ राहवे नमः।Om Rahave Namah।
723.ॐ मन्दाय नमः।Om Mandaya Namah।
724.ॐ कवये नमः।Om Kavaye Namah।
725.ॐ जीवाय नमः।Om Jivaya Namah।
726.ॐ बुधाय नमः।Om Budhaya Namah।
727.ॐ भौमाय नमः।Om Bhaumaya Namah।
728.ॐ शशिने नमः।Om Shashine Namah।
729.ॐ रवये नमः।Om Ravaye Namah।
730.ॐ कालाय नमः।Om Kalaya Namah।
731.ॐ सृष्टये नमः।Om Srishtaye Namah।
732.ॐ स्थितये नमः।Om Sthitaye Namah।
733.ॐ विश्वस्मै स्थावराय जङ्गमाय नमः।Om Vishvasmai Sthavaraya Jangamaya Namah।
734.ॐ भुवे नमः।Om Bhuve Namah।
735.ॐ अद्भ्यो नमः।Om Adbhyo Namah।
736.ॐ अग्नये नमः।Om Agnaye Namah।
737.ॐ मरुते नमः।Om Marute Namah।
738.ॐ व्योम्ने नमः।Om Vyomne Namah।
739.ॐ अहंकृतये नमः।Om Ahankritaye Namah।
740.ॐ प्रकृतये नमः।Om Prakritaye Namah।
741.ॐ पुंसे नमः।Om Punse Namah।
742.ॐ ब्रह्मणे नमः।Om Brahmane Namah।
743.ॐ विष्णवे नमः।Om Vishnave Namah।
744.ॐ शिवाय नमः।Om Shivaya Namah।
745.ॐ रुद्राय नमः।Om Rudraya Namah।
746.ॐ ईशाय नमः।Om Ishaya Namah।
747.ॐ शक्तये नमः।Om Shaktaye Namah।
748.ॐ सदाशिवाय नमः।Om Sadashivaya Namah।
749.ॐ त्रिदशेभ्यो नमः।Om Tridashebhyo Namah।
750.ॐ पितृभ्यो नमः।Om Pitribhyo Namah।
751.ॐ सिद्धेभ्यो नमः।Om Siddhebhyo Namah।
752.ॐ यक्षेभ्यो नमः।Om Yakshebhyo Namah।
753.ॐ रक्षोभ्यो नमः।Om Rakshobhyo Namah।
754.ॐ किन्नरेभ्यो नमः।Om Kinnarebhyo Namah।
755.ॐ साध्येभ्यो नमः।Om Sadhyebhyo Namah।
756.ॐ विद्याधरेभ्यो नमः।Om Vidyadharebhyo Namah।
757.ॐ भूतेभ्यो नमः।Om Bhutebhyo Namah।
758.ॐ मनुष्येभ्यो नमः।Om Manushyebhyo Namah।
759.ॐ पशुभ्यो नमः।Om Pashubhyo Namah।
760.ॐ खगेभ्यो नमः।Om Khagebhyo Namah।
761.ॐ समुद्रेभ्यो नमः।Om Samudrebhyo Namah।
762.ॐ सरिद्भ्यो नमः।Om Saridbhyo Namah।
763.ॐ शैलेभ्यो नमः।Om Shailebhyo Namah।
764.ॐ भूताय नमः।Om Bhutaya Namah।
765.ॐ भव्याय नमः।Om Bhavyaya Namah।
766.ॐ भवोद्भवाय नमः।Om Bhavodbhavaya Namah।
767.ॐ साङ्ख्याय नमः।Om Sankhyaya Namah।
768.ॐ पातञ्जलाय नमः।Om Patanjalaya Namah।
769.ॐ योगाय नमः।Om Yogaya Namah।
770.ॐ पुराणेभ्यो नमः।Om Puranebhyo Namah।
771.ॐ श्रुत्यै नमः।Om Shrutyai Namah।
772.ॐ स्मृत्यै नमः।Om Smrityai Namah।
773.ॐ वेदाङ्गेभ्यो नमः।Om Vedangebhyo Namah।
774.ॐ सदाचाराय नमः।Om Sadacharaya Namah।
775.ॐ मीमांसायै नमः।Om Mimansayai Namah।
776.ॐ न्यायविस्तराय नमः।Om Nyayavistaraya Namah।
777.ॐ आयुर्वेदाय नमः।Om Ayurvedaya Namah।
778.ॐ धनुर्वेदीय नमः।Om Dhanurvediya Namah।
779.ॐ गान्धर्वाय नमः।Om Gandharvaya Namah।
780.ॐ काव्यनाटकाय नमः।Om Kavyanatakaya Namah।
781.ॐ वैखानसाय नमः।Om Vaikhanasaya Namah।
782.ॐ भागवताय नमः।Om Bhagavataya Namah।
783.ॐ सात्वताय नमः।Om Satvataya Namah।
784.ॐ पाञ्चरात्रकाय नमः।Om Pancharatrakaya Namah।
785.ॐ शैवाय नमः।Om Shaivaya Namah।
786.ॐ पाशुपताय नमः।Om Pashupataya Namah।
787.ॐ कालामुखाय नमः।Om Kalamukhaya Namah।
788.ॐ भैरवशासनाय नमः।Om Bhairavashasanaya Namah।
789.ॐ शाक्ताय नमः।Om Shaktaya Namah।
790.ॐ वैनायकाय नमः।Om Vainayakaya Namah।
791.ॐ सौराय नमः।Om Sauraya Namah।
792.ॐ जैनाय नमः।Om Jainaya Namah।
793.ॐ आर्हत सहितायै नमः।Om Arhata Sahitayai Namah।
794.ॐ सते नमः।Om Sate Namah।
795.ॐ असते नमः।Om Asate Namah।
796.ॐ व्यक्ताय नमः।Om Vyaktaya Namah।
797.ॐ अव्यक्ताय नमः।Om Avyaktaya Namah।
798.ॐ सचेतनाय नमः।Om Sachetanaya Namah।
799.ॐ अचेतनाय नमः।Om Achetanaya Namah।
800.ॐ बन्धाय नमः।Om Bandhaya Namah।
801.ॐ मोक्षाय नमः।Om Mokshaya Namah।
802.ॐ सुखाय नमः।Om Sukhaya Namah।
803.ॐ भोगाय नमः।Om Bhogaya Namah।
804.ॐ अयोगाय नमः।Om Ayogaya Namah।
805.ॐ सत्याय नमः।Om Satyaya Namah।
806.ॐ अणवे नमः।Om Anave Namah।
807.ॐ महते नमः।Om Mahate Namah।
808.ॐ स्वस्ति नमः।Om Swasti Namah।
809.ॐ हुम् नमः।Om Hum Namah।
810.ॐ फट् नमः।Om Phat Namah।
811.ॐ स्वधा नमः।Om Swadha Namah।
812.ॐ स्वाहा नमः।Om Swaha Namah।
813.ॐ श्रौषण्णमः।Om Sharaushannamah Namah।
814.ॐ वौषण्णमः।Om Vaushannamah Namah।
815.ॐ वषण्णमः।Om Vashannamah Namah।
816.ॐ नमो नमः।Om Namo Namah।
817.ॐ ज्ञानाय नमः।Om Gyanaya Namah।
818.ॐ विज्ञानाय नमः।Om Vigyanaya Namah।
819.ॐ आनंदाय नमः।Om Anandaya Namah।
820.ॐ बोधाय नमः।Om Bodhaya Namah।
821.ॐ संविदे नमः।Om Samvide Namah।
822.ॐ शमाय नमः।Om Shamaya Namah।
823.ॐ यमाय नमः।Om Yamaya Namah।
824.ॐ एकस्मै नमः।Om Ekasmai Namah।
825.ॐ एकाक्षराधाराय नमः।Om Ekaksharadharaya Namah।
826.ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः।Om Ekaksharaparayanaya Namah।
827.ॐ एकाग्रधिये नमः।Om Ekagradhiye Namah।
828.ॐ एकवीराय नमः।Om Ekaviraya Namah।
829.ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः।Om Ekanekaswarupadhrite Namah।
830.ॐ द्विरूपाय नमः।Om Dwirupaya Namah।
831.ॐ द्विभुजाय नमः।Om Dwibhujaya Namah।
832.ॐ द्व्यक्षाय नमः।Om Dvyakshaya Namah।
833.ॐ द्विरदाय नमः।Om Dwiradaya Namah।
834.ॐ द्विपरक्षकाय नमः।Om Dwiparakshakaya Namah।
835.ॐ द्वैमातुराय नमः।Om Dwaimaturaya Namah।
836.ॐ द्विवदनाय नमः।Om Dwivadanaya Namah।
837.ॐ द्वन्द्वातीताय नमः।Om Dwandwatitaya Namah।
838.ॐ द्व्यातीगाय नमः।Om Dvyatigaya Namah।
839.ॐ त्रिधाम्ने नमः।Om Tridhamne Namah।
840.ॐ त्रिकराय नमः।Om Trikaraya Namah।
841.ॐ त्रेतात्रिवर्गफलदायकाय नमः।Om Tretatrivargaphaladayakaya Namah।
842.ॐ त्रिगुणात्मने नमः।Om Trigunatmane Namah।
843.ॐ त्रिलोकादये नमः।Om Trilokadaye Namah।
844.ॐ त्रिशक्तिशाय नमः।Om Trishaktishaya Namah।
845.ॐ त्रिलोचनाय नमः।Om Trilochanaya Namah।
846.ॐ चतुर्बाहवे नमः।Om Chaturbahave Namah।
847.ॐ चतुर्दन्ताय नमः।Om Chaturdantaya Namah।
848.ॐ चतुरात्मने नमः।Om Chaturatmane Namah।
849.ॐ चतुर्मुखाय नमः।Om Chaturmukhaya Namah।
850.ॐ चतुर्विधोपायमयाय नमः।Om Chaturvidhopayamayaya Namah।
851.ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः।Om Chaturvarnashramashrayaya Namah।
852.ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकाय नमः।Om Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartakaya Namah।
853.ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः।Om Chaturthipujanapritaya Namah।
854.ॐ चतुर्थीतिथिसम्भवाय नमः।Om Chaturthitithisambhavaya Namah।
855.ॐ पञ्चाक्षरात्मने नमः।Om Panchaksharatmane Namah।
856.ॐ पञ्चात्मने नमः।Om Panchatmane Namah।
857.ॐ पञ्चास्याय नमः।Om Panchasyaya Namah।
858.ॐ पञ्चकृत्यकृते नमः।Om Panchakrityakrite Namah।
859.ॐ पञ्चाधाराय नमः।Om Panchadharaya Namah।
860.ॐ पञ्चवर्णाय नमः।Om Panchavarnaya Namah।
861.ॐ पञ्चाक्षरपरायणाय नमः।Om Panchaksharaparayanaya Namah।
862.ॐ पञ्चतालाय नमः।Om Panchatalaya Namah।
863.ॐ पञ्चकराय नमः।Om Panchakaraya Namah।
864.ॐ पञ्चप्रणवभाविताय नमः।Om Panchapranavabhavitaya Namah।
865.ॐ पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः।Om Panchabrahmamayasphurtaye Namah।
866.ॐ पञ्चावरणवारिताय नमः।Om Panchawaranavaritaya Namah।
867.ॐ पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः।Om Panchabhakshyapriyaya Namah।
868.ॐ पञ्चबाणाय नमः।Om Panchabanaya Namah।
869.ॐ पञ्चशिवात्मकाय नमः।Om Panchashivatmakaya Namah।
870.ॐ षट्कोणपीठाय नमः।Om Shatkonapithaya Namah।
871.ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः।Om Shatchakradhamne Namah।
872.ॐ षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः।Om Shadgranthibhedakaya Namah।
873.ॐ षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः।Om Shaddhwadhwantavidhvansine Namah।
874.ॐ षडङ्गुलमहाह्रदाय नमः।Om Shadangulamahahradaya Namah।
875.ॐ षण्मुखाय नमः।Om Shanmukhaya Namah।
876.ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः।Om Shanmukhabhratre Namah।
877.ॐ षट्शक्तिपरिवारिताय नमः।Om Shatshaktipariwaritaya Namah।
878.ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः।Om Shadvairiwargavidhvansine Namah।
879.ॐ षडूर्मिमयभञ्जनाय नमः।Om Shadurmimayabhanjanaya Namah।
880.ॐ षट्तर्कदूराय नमः।Om Shattarkaduraya Namah।
881.ॐ षट्कर्मनिरताय नमः।Om Shatkarmanirataya Namah।
882.ॐ षड्रसाश्रयाय नमः।Om Shadrasashrayaya Namah।
883.ॐ सप्तपातालचरणाय नमः।Om Saptapatalacharanaya Namah।
884.ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः।Om Saptadwiporumandalaya Namah।
885.ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः।Om Saptaswarlokamukutaya Namah।
886.ॐ सप्तसाप्तिवरप्रदाय नमः।Om Saptasaptiwarapradaya Namah।
887.ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः।Om Saptangarajyasukhadaya Namah।
888.ॐ सप्तर्षिगणमण्डिताय नमः।Om Saptarshiganamanditaya Namah।
889.ॐ सप्तछन्दोनिधये नमः।Om Saptachhandonidhaye Namah।
890.ॐ सप्तहोत्रे नमः।Om Saptahotre Namah।
891.ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः।Om Saptaswarashrayaya Namah।
892.ॐ सप्ताब्धिकेलिकासाराय नमः।Om Saptabdhikelikasaraya Namah।
893.ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः।Om Saptamatrinishevitaya Namah।
894.ॐ सप्तछन्दो मोदमदाय नमः।Om Saptachhando Modamadaya Namah।
895.ॐ सप्तछन्दोमखप्रभवे नमः।Om Saptachhandomakhaprabhave Namah।
896.ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः।Om Ashtamurtidhyeyamurtaye Namah।
897.ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः।Om Ashtaprakritikaranaya Namah।
898.ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः।Om Ashtangayogaphalabhuve Namah।
899.ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय नमः।Om Ashtapatrambujasanaya Namah।
900.ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः।Om Ashtashaktisamriddhashriye Namah।
901.ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः।Om Ashtaishwaryapradayakaya Namah।
902.ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः।Om Ashtapithopapithashriye Namah।
903.ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः।Om Ashtamatrisamavritaya Namah।
904.ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः।Om Ashtabhairavasevyaya Namah।
905.ॐ अष्टवसुवन्द्याय नमः।Om Ashtavasuvandyaya Namah।
906.ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः।Om Ashtamurtibhrite Namah।
907.ॐ अष्टचक्रस्फूरन्मूर्तये नमः।Om Ashtachakrasphuranmurtaye Namah।
908.ॐ अष्टद्रव्यहविः प्रियाय नमः।Om Ashtadravyahavih Priyaya Namah।
909.ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः।Om Navanagasanadhyasine Namah।
910.ॐ नवनिध्यनुशासिताय नमः।Om Navanidhyanushasitaya Namah।
911.ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः।Om Navadwarapuradharaya Namah।
912.ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः।Om Navadharaniketanaya Namah।
913.ॐ नवनारायणस्तुत्याय नमः।Om Navanarayanastutyaya Namah।
914.ॐ नवदुर्गा निषेविताय नमः।Om Navadurga Nishevitaya Namah।
915.ॐ नवनाथमहानाथाय नमः।Om Navanathamahanathaya Namah।
916.ॐ नवनागविभूषणाय नमः।Om Navanagavibhushanaya Namah।
917.ॐ नवरत्नविचित्राङ्गाय नमः।Om Navaratnavichitrangaya Namah।
918.ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः।Om Navashaktishirodhritaya Namah।
919.ॐ दशात्मकाय नमः।Om Dashatmakaya Namah।
920.ॐ दशभुजाय नमः।Om Dashabhujaya Namah।
921.ॐ दशदिक्पतिवन्दिताय नमः।Om Dashadikpativanditaya Namah।
922.ॐ दशाध्यायाय नमः।Om Dashadhyayaya Namah।
923.ॐ दशप्राणाय नमः।Om Dashapranaya Namah।
924.ॐ दशेन्द्रियनियामकाय नमः।Om Dashendriyaniyamakaya Namah।
925.ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय नमः।Om Dashaksharamahamantraya Namah।
926.ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः।Om Dashashavyapivigrahaya Namah।
927.ॐ एकादशादिभीरुद्रैः स्तुताय नमः।Om Ekadashadibhirudraih Stutaya Namah।
928.ॐ एकादशाक्षराय नमः।Om Ekadashaksharaya Namah।
929.ॐ द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डाय नमः।Om Dwadashoddandadordandaya Namah।
930.ॐ द्वादशान्तनिकेतनाय नमः।Om Dwadashantaniketanaya Namah।
931.ॐ त्रयोदशाभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवताय नमः।Om Trayodashabhidabhinnavishvedevadhidaivataya Namah।
932.ॐ चतुर्दशेन्द्रवरदाय नमः।Om Chaturdashendravaradaya Namah।
933.ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः।Om Chaturdashamanuprabhave Namah।
934.ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः।Om Chaturdashadividyadhyaya Namah।
935.ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः।Om Chaturdashajagatprabhave Namah।
936.ॐ सामपञ्चदशाय नमः।Om Samapanchadashaya Namah।
937.ॐ पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः।Om Panchadashishitanshunirmalaya Namah।
938.ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः।Om Shodashadharanilayaya Namah।
939.ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः।Om Shodashaswaramatrikaya Namah।
940.ॐ षोडशान्त पदावासाय नमः।Om Shodashanta Padavasaya Namah।
941.ॐ षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः।Om Shodashendukalatmakaya Namah।
942.ॐ कलायैसप्तदश्यै नमः।Om Kalayaisaptadashyai Namah।
943.ॐ सप्तदशाय नमः।Om Saptadashaya Namah।
944.ॐ सप्तदशाक्षराय नमः।Om Saptadashaksharaya Namah।
945.ॐ अष्टादशद्वीप पतये नमः।Om Ashtadashadwipa Pataye Namah।
946.ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः।Om Ashtadashapuranakrite Namah।
947.ॐ अष्टादशौषधीसृष्टये नमः।Om Ashtadashaushadhisrishtaye Namah।
948.ॐ अष्टादशविधिस्मृताय नमः।Om Ashtadashavidhismritaya Namah।
949.ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदाय नमः।Om Ashtadashalipivyashtisamashtigyanakovidaya Namah।
950.ॐ एकविंशाय पुंसे नमः।Om Ekavinshaya Punse Namah।
951.ॐ एकविंशत्यङ्गुलिपल्लवाय नमः।Om Ekavinshatyangulipallavaya Namah।
952.ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः।Om Chaturvinshatitatvatmane Namah।
953.ॐ पञ्चविंशाख्यपुरुषाय नमः।Om Panchavinshakhyapurushaya Namah।
954.ॐ सप्तविंशतितारेशाअय नमः।Om Saptavinshatitareshaaya Namah।
955.ॐ सप्तविंशति योगकृते नमः।Om Saptavinshati Yogakrite Namah।
956.ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः।Om Dwatrinshadbhairavadhishaya Namah।
957.ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः।Om Chatustrinshanmahahradaya Namah।
958.ॐ षट् त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतये नमः।Om Shat Trinshattattvasambhutaye Namah।
959.ॐ अष्टात्रिंशकलातनवे नमः।Om Ashtatrinshakalatanave Namah।
960.ॐ नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलाय नमः।Om Namadekonapanchashanmarudwarganirargalaya Namah।
961.ॐ पञ्चाशदक्षरश्रेण्यै नमः।Om Panchashadaksharashrenyai Namah।
962.ॐ पञ्चाशद् रुद्रविग्रहाय नमः।Om Panchashad Rudravigrahaya Namah।
963.ॐ पञ्चाशद् विष्णुशक्तीशाय नमः।Om Panchashad Vishnushaktishaya Namah।
964.ॐ पञ्चाशन्मातृकालयाय नमः।Om Panchashanmatrikalayaya Namah।
965.ॐ द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेण्यै नमः।Om Dwipanchashadwapuhshrenyai Namah।
966.ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः।Om Trishattyaksharasanshrayaya Namah।
967.ॐ चतुषष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः।Om Chatushashtyarnanirnetre Namah।
968.ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः।Om Chatuhshashtikalanidhaye Namah।
969.ॐ चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवन्दिताय नमः।Om Chatuhshashtimahasiddhayoginivrindavanditaya Namah।
970.ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनाय नमः।Om Ashtashashtimahatirthakshetrabhairavabhavanaya Namah।
971.ॐ चतुर्नवतिमन्त्रात्मने नमः।Om Chaturnavatimantratmane Namah।
972.ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः।Om Shannavatyadhikaprabhave Namah।
973.ॐ शतानन्दाय नमः।Om Shatanandaya Namah।
974.ॐ शतधृतये नमः।Om Shatadhritaye Namah।
975.ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः।Om Shatapatrayatekshanaya Namah।
976.ॐ शतानीकाय नमः।Om Shatanikaya Namah।
977.ॐ शतमखाय नमः।Om Shatamakhaya Namah।
978.ॐ शतधारावरायुधाय नमः।Om Shatadharavarayudhaya Namah।
979.ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः।Om Sahasrapatranilayaya Namah।
980.ॐ सहस्रफणभूषणाय नमः।Om Sahasraphanabhushanaya Namah।
981.ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः।Om Sahasrashirshne Purushaya Namah।
982.ॐ सहस्राक्षाय नमः।Om Sahasrakshaya Namah।
983.ॐ सहस्रपदे नमः।Om Sahasrapade Namah।
984.ॐ सहस्रनाम संस्तुत्याय नमः।Om Sahasranama Sanstutyaya Namah।
985.ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः।Om Sahasrakshabalapahaya Namah।
986.ॐ दशसहस्रफणभृत्फणिराजकृतासनाय नमः।Om Dashasahasraphanabhritphanirajakritasanaya Namah।
987.ॐ अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षि स्तोत्रयन्त्रिताय नमः।Om Ashtashitisahasradyamaharshi Stotrayantritaya Namah।
988.ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः।Om Lakshadhishapriyadharaya Namah।
989.ॐ लक्ष्याधारमनोमयाय नमः।Om Lakshyadharamanomayaya Namah।
990.ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः।Om Chaturlakshajapapritaya Namah।
991.ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः।Om Chaturlakshaprakashitaya Namah।
992.ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः।Om Chaturashitilakshanam Jivanam Dehasansthitaya Namah।
993.ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः।Om Kotisuryapratikashaya Namah।
994.ॐ कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नमः।Om Kotichandranshunirmalaya Namah।
995.ॐ शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धराय नमः।Om Shivabhavadhyushtakotivinayakadhurandharaya Namah।
996.ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतये नमः।Om Saptakotimahamantramantritavayavadyutaye Namah।
997.ॐ त्रयस्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकाय नमः।Om Trayasrinshatkotisurashrenipranatapadukaya Namah।
998.ॐ अनन्तनाम्ने नमः।Om Anantanamne Namah।
999.ॐ अनन्तश्रिये नमः।Om Anantashriye Namah।
1000.ॐ अनन्तानन्तसौख्यदाय नमः।Om Anantanantasaukhyadaya Namah।

Download PDF

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण 1000 Ganpati Names in Marathi पाहिले. या लेखात आम्ही गणपतीची नावे या बद्दल सर्व काही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुमच्या कडे 1000 Ganpati Names in Marathi बद्दल आजून काही माहिती असेल तर आम्हाला नक्की संपर्क करा. हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कंमेंट बॉक्स मध्ये सांगा.

हे पण वाचा:

Leave a Comment