मानवी हक्कबद्दक माहिती Human rights information in Marathi

Human rights information in Marathi मानवी हक्कबद्दक माहिती मानवी हक्क लोकांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. मानवी हक्कांचा आदर केला नाही तर मानवता पाण्याविना माशासारखी होईल. मानवी हक्क हे श्वास घेण्याइतकेच महत्त्वाचे आहेत. दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी, भारत देशातील मानवाधिकारांचा प्रचार आणि संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन साजरा करतो.

Human rights information in Marathi
Human rights information in Marathi

मानवी हक्कबद्दक माहिती Human rights information in Marathi

अनुक्रमणिका

मानवी हक्क म्हणजे काय?

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २ नुसार, “संविधानाद्वारे संरक्षित किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतीय न्यायालयांद्वारे लागू करण्यायोग्य व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित हक्क” अशी मानवी हक्कांची व्याख्या केली जाते.

नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार आणि आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करार, दोन्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १६ डिसेंबर १९६६ रोजी लागू केले, त्यांना “आंतरराष्ट्रीय करार” असे संबोधले जाते.

मानवी हक्क, इतर अटींमध्ये, कोणत्याही माणसाचा जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि आदर यांचा हक्क आहे. या अधिकाराची हमी भारतीय राज्यघटनेने दिलेली आहे आणि जे त्याचे उल्लंघन करतात त्यांना न्यायालये शिक्षा करतात.

सर्वप्रथम, मानवी हक्कांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या समस्यांबद्दल जागरूक रहा

जगण्याचा अधिकार, न्याय्य चाचणीचा अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरणाचा अधिकार, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेचा अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, शांततापूर्ण संमेलन आणि एकत्र येण्याचा अधिकार, विवाहाचा अधिकार आणि कुटुंब, आणि एखाद्याचे राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार हे सर्व मूलभूत मानवी हक्क आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भेदभावापासून स्वातंत्र्य, गुलामगिरीपासून स्वातंत्र्य, विचारधारा, विवेक आणि धर्माचे स्वातंत्र्य, चळवळीचे स्वातंत्र्य, ज्ञान आणि मताचा अधिकार, सभ्य जीवनमानाचा अधिकार आणि गोपनीयतेच्या आक्रमणापासून स्वातंत्र्य. तथापि, आमच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे हे आम्हाला कसे कळेल? या परिस्थितीत काय केले पाहिजे?

प्रथम, आपल्या काही मूलभूत मानवी हक्कांवर एक नजर टाकूया

जगण्याचा अधिकार –

आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला मुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार जन्माला आलेला आहे. या व्यवस्थेखाली दुसऱ्या माणसाला मारले जाऊ नये असा अधिकार कोणत्याही मानवाला नाही.

निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार –

प्रत्येकाला या अधिकारांतर्गत निष्पक्ष न्यायालयाद्वारे निष्पक्ष खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या चिंतांमध्ये योग्य वेळेत सुनावणी घेण्याचा अधिकार, समुपदेशन करण्याचा अधिकार, सार्वजनिक सुनावणीचा अधिकार आणि अर्थ लावण्याचा अधिकार यांचा समावेश होतो.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार –

आपल्या देशातील प्रत्येक माणसाला मुक्तपणे बोलण्याचा आणि मुक्तपणे आपले मत सार्वजनिकपणे मांडण्याचा, तसेच पूर्वग्रहाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार आहे. तथापि, या विशेषाधिकारावर काही निर्बंध लादले गेले आहेत, जसे की अश्लीलता, त्रास देणे आणि बंड करण्यास प्रवृत्त करणे.

शिक्षण –

प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. देशातील सर्व नागरिकांना शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

धर्माचे पालन –

आपल्या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र विचार, विवेक आणि धर्माचा अधिकार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आवडीच्या कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे आणि तो कधीही त्याचा धर्म बदलण्यास स्वतंत्र आहे. त्यावर कायदेशीर दबाव आणता येणार नाही.

स्वातंत्र्य आणि समान हक्क –

भारताचे संविधान हे हमी देते की सर्व नागरिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने स्वतंत्र आणि समान आहेत. हा अधिकार, कायद्यानुसार, मानवी मूलभूत स्वातंत्र्य आणि समानता आहे. परिणामी, प्रत्येकाने आपल्या बुद्धी आणि विवेकाच्या देणग्यांवर आधारित एकमेकांशी बंधुभावाने वागले पाहिजे.

गुलामगिरी किंवा गुलामगिरीपासून मुक्त होण्याचा अधिकार –

प्रत्येकाला गुलामगिरी किंवा गुलामगिरीपासून मुक्त होण्याचा अधिकार आहे, याचा अर्थ असा आहे की कोणालाही गुलामगिरीत किंवा गुलामगिरीत ठेवता येत नाही आणि गुलामगिरी आणि व्यापार बेकायदेशीर आहेत. हे होणार आहे.

छळ, छळ आणि क्रूरतेपासून मुक्त होण्याचा अधिकार –

कोणावरही शारीरिक छळ केला जाऊ शकत नाही आणि कोणालाही क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक दिली जाऊ शकत नाही.

कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार –

प्रत्येकाला कायद्याच्या दृष्टीने समान वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे, मग ते कुठेही राहतात.

कायदेशीर संरक्षण –

राज्याच्या कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येकाला समान कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे आणि प्रत्येकाला भेदभाव न करता समान कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

अनियंत्रित अटक, तुरुंगवास किंवा निर्वासनातून सुटका –

देशाच्या कायद्यानुसार कोणालाही अनियंत्रितपणे अटक, ताब्यात किंवा हद्दपार करता येत नाही. हे मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे.

गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष समजण्याचा अधिकार.

 • न्याय्य जनसुनावणीचा अधिकार संविधानानुसार हमी दिलेला आहे.
 • मुक्तपणे हालचाल करण्याची क्षमता.
 • गोपनीयतेचा, कुटुंबाचा, घराचा आणि हस्तक्षेपाशिवाय पत्रव्यवहाराचा अधिकार.
 • दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा अधिकार.
 • एखाद्याचे राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार.
 • विवाह आणि कुटुंबाचा हक्क.
 • स्थावर मालमत्तेचा मालकी हक्क.
 • शांततापूर्ण सभा आणि मेळावे घेण्याचा अधिकार.
 • मतदानाचा अधिकार आणि राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा अधिकार.
 • धर्म आणि धार्मिक स्वातंत्र्य.
 • जगण्याचा हक्क / जगण्याचा अधिकार
 • सामुदायिक सांस्कृतिक जीवनात सहभाग हा हक्क आहे.
 • सामाजिक सुरक्षा हा कायदेशीर अधिकार आहे.
 • आकर्षक असलेले काम आणि ट्रेड युनियनमध्ये सामील होण्याची क्षमता.
 • इतर गोष्टींबरोबरच विश्रांती आणि विश्रांतीचा अधिकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

त्यामुळे मानवी हक्क कायद्याद्वारे संरक्षित केले गेले आहेत, तरीही त्यांचा कधीकधी गैरवापर होतो. त्याचा कधी कधी सरकारकडूनच गैरवापर होतो. प्रत्येक केंद्रात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग असतो आणि प्रत्येक राज्यात राज्य मानवाधिकार आयोग असतो. तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता अशी जागा नंतर अधिक तपशीलवार स्पष्ट केली जाईल. मला आशा आहे की तुम्ही ही माहिती तुमच्या फायद्यासाठी वापराल. तसेच, तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, कृपया त्यांना टिप्पणी विभागात विचारा.

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण Human rights information in Marathi पाहिले. या लेखात आम्ही Human rights बद्दल सर्व काही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुमच्या कडे Human rights in Marathi बद्दल आजून काही माहिती असेल तर आम्हाला नक्की संपर्क करा. हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कंमेंट बॉक्स मध्ये सांगा.

हे पण वाचा:

Leave a Comment