Best (PDF+Chart) Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi – मराठी बाराखडी नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण मराठी बाराखडी बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, बाराखडी हे आपल्या जीवनातील सर्वात पहिला अभ्यास असतो. आपण सर्वाना माहिती आहे आहे कि सर्वात लहान असताना आपल्याला जे शिकवले जाते ते म्हणजे मराठी बाराखडी हि असते.

आपल्या मराठी भाषेला खूप मोठा इतिहास आणि संस्कृती लाभली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व लोकांना आपल्या मातृभाषेचा गर्व असतो. आपल्या जीवनात आपण भाषा शिकताना सर्वात पहिले आपण मराठी बाराखडी आणि मुळाक्षरे शिकत असतो. बाकी कोणत्याही भाषा आपण जर पाहिल्या तर त्यापेक्षा मराठी भाषा अधिक सुन्धार आहे.

आपल्या मराठी भाषेत इतका मान दिला जातो, जसा कि तु – तुम्ही, तो – ते, त्याला – त्यांना, त्याचा – त्यांचा, त्याच्या – त्यांच्या, त्याने – त्यांनी, त्याचे – त्यांचे अश्या प्रकारे आपण मान दिला जातो. Marathi Barakhadi म्हणजे काय? आणि मराठी बाराखडीचे महत्व काय आहे? याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

Marathi Barakhadi
Marathi Barakhadi

मराठी बाराखडीMarathi Barakhadi

अनुक्रमणिका

मराठी बाराखडी म्हणजे काय? (What is Marathi Barakhadi in Marathi?)

मराठी बाराखडी हा मराठी भाषेतील बारा मूळ व्यंजनांचा संच म्हणून ओळखला जातो. हा मराठी वर्णमाला तक्ता आहे ज्यामध्ये १२ व्यंजने आणि त्यांच्याशी संबंधित स्वर डायक्रिटिक्स असते. मराठी बाराखडी हा मराठी भाषा शिकण्याचा अत्यावश्यक भाग असतो, कारण ती शिकणाऱ्यांना व्यंजने आणि स्वर अचूकपणे वाचण्यास, लिहिण्यास आणि उच्चारण्यास आपल्याला मदत करते.

मराठी बाराखडीतील बारा मूळ व्यंजने म्हणजे पुढील प्रमाणे आहेत “क (ka), ख (kha), ग (ga), घ (gha), ङ (nga), च (cha), छ (chha), ज (ja), झ (jha), ञ (nya), ट (ta), ठ (tha), ड (da), ढ (dha), ण (Na), त (ta), थ (tha), द (da), ध (dha), न (na), प (pa), फ (pha), ब (ba), भ (bha), म (ma), य (ya), र (ra), ल (la), व (va), श (sha), ष (sha), स (sa), ह (ha), and क्ष (ksha).”

यातील प्रत्येक व्यंजनाला एक विशिष्ट ध्वनी असतेआणि स्वरांच्या डायक्रिटिक्ससह एकत्रित केल्यावर ते मराठी भाषेचा आधार बनतात. मराठी बाराखडी शिकून आपण मराठीत लिहिणे व वाचणे सुरू करता येते.

मराठी बाराखडीचे प्रकार (Varieties of Marathi Barakhadi in Marathi)

“मराठी बाराखडी” हा शब्द 36 व्यंजन आणि 12 स्वर असलेल्या मराठी वर्णमालाला सूचित करतो. मराठी बाराखडीचे विविध प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

 • स्वर: मराठी भाषेत अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं आणि अः असे बारा स्वर आहेत.
 • व्यंजन: मराठी भाषेत (व्यंजन) 36 व्यंजने आहेत, ती क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त. , थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र आणि ज्ञ.
 • यौगिक व्यंजने: दोन किंवा अधिक व्यंजने एकत्र करून तयार होणारी मिश्र व्यंजनेही मराठी भाषेत आहेत. मिश्रित व्यंजनांच्या उदाहरणांमध्ये क्ष, त्र, ज्ञ, श्र इ.
 • अर्ध व्यंजने: मराठी भाषेत स्वर ध्वनीला व्यंजन जोडून अर्धे व्यंजन तयार केले जाते. खालील काही अर्ध्या उदाहरणांमध्ये क्ष, च, ट, त्, ख्, ग्, ड्, द्, इ.
 • संयोजन: मराठी भाषेतही शब्द तयार करण्यासाठी स्वर आणि व्यंजनांचा वापर विविध प्रकारे केला जातो. ही अशा संयोजनांची काही उदाहरणे आहेत: का, खी, गु, चे, ‍हि, ठरले, इ.

मराठीत नीट वाचण्यासाठी, लिहिण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी मराठी बाराखडीमध्ये प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे.

मराठी बाराखडीचा इतिहास (History of Marathi Barakhadi in Marathi)

मराठी भाषेच्या लेखन पद्धतीला मराठी बाराखडी (Marathi Barakhadi) असे संबोधले जाते. त्यात अल्फासिलॅबरी वापरल्यामुळे, प्रत्येक अक्षर व्यंजन-स्वर अक्षरासाठी आहे. “बाराखडी” या शब्दाचा अर्थ “बारा अक्षरे” असा होतो, जो मराठीतील मूलभूत व्यंजनांच्या ध्वनीच्या संख्येचा संदर्भ देतो.

प्राचीन ब्राह्मी लिपी, जी प्राचीन भारतातील अनेक भाषांचे लिप्यंतरण करण्यासाठी वापरली जात होती, ज्यात संस्कृत आणि प्राकृत यासह मराठी बाराखडी हे नाव आहे. ब्राह्मी कालांतराने अनेक प्रादेशिक लिपींमध्ये विकसित झाली, ज्यात देवनागरी लिपी समाविष्ट आहे, जी सध्या मराठी लिहिण्यासाठी वापरली जाणारी सर्वात सामान्य लिपी आहे.

आधुनिक मराठी बाराखडीमध्ये ३६ व्यंजने आणि १४ स्वर आहेत. स्वर स्वतंत्र अक्षरांद्वारे किंवा व्यंजनांना जोडलेल्या डायक्रिटिकल चिन्हांद्वारे व्यक्त केले जातात. स्वर ध्वनीच्या आधारावर ते एकत्रित केले जाते, प्रत्येक व्यंजनामध्ये उच्चारांची विविधता देखील असते.

13व्या शतकात यादव घराण्याने महाराष्ट्रावर राज्य केले, तेव्हापासूनच मराठीतील सर्वात जुने लिखित नमुने तयार झाले. तरीही १७ व्या शतकापर्यंत मराठीला साहित्यिक भाषा म्हणून मान्यता मिळू लागली नाही. 1811 मध्ये, ख्रिश्चन बायबलचे भाषांतर छापले जाणारे मराठीतील पहिले पुस्तक ठरले.

19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत मराठी भाषेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आणि अनेक नामांकित लेखक आणि कवींनी भाषा आणि तिच्या साहित्याच्या वाढीस मदत केली. भारतातील आणि जगभरातील लाखो लोक मराठी बोलतात, जी भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत भाषांपैकी एक आहे.

मराठी बाराखडीचे महत्व (Importance of Marathi Barakhadi in Marathi)

मराठी बाराखडीतून मराठी भाषेची बांधणी झाली आहे. त्यात 40 व्यंजने आणि 12 स्वर आहेत. मराठी बाराखडी खालील कारणांसाठी शिकली पाहिजे.

 • उच्चार: मराठी बाराखडी भाषेतील स्वर आणि व्यंजने अचूकपणे समजून घेण्यासाठी आणि उच्चारण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
 • वाचन आणि लेखन: मराठीमध्ये वाचण्यासाठी आणि लिहिण्यासाठी, मराठी बाराखडीशी परिचित होणे आवश्यक आहे. अक्षरे कशी आवाज करतात हे समजल्यानंतर तुम्ही मराठीतील शब्द वाचणे आणि लिहिणे सुरू करू शकता.
 • संवाद: प्रभावी मराठी संवादासाठी मराठी बाराखडी समजून घेणे आवश्यक आहे. हे परस्परसंवाद दरम्यान आकलन आणि योग्य शब्द निवड करण्यास मदत करते.
 • सांस्कृतिक महत्त्व: महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती समजून घेण्यासाठी मराठी बाराखडी जाणून घेणे आवश्यक आहे कारण ती राज्याची अधिकृत भाषा आहे.

मराठीत प्रभावीपणे बोलू इच्छिणाऱ्या किंवा महाराष्ट्रीयन संस्कृती समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी भाषेचा महत्त्वाचा घटक असलेली मराठी बाराखडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

मी मराठी बाराखडी कशी शिकू शकतो? (How can I learn Marathi Barakhadi in Marathi?)

मराठी भाषेतील अक्षरांचा मूलभूत संच मराठी बाराखडी म्हणून ओळखला जातो. भाषा समजून घेण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी मराठी बाराखडी शिकली पाहिजे. मराठी बाराखडी शिकण्यासाठी तुम्ही खालील कृती करू शकता.

 • मूलभूत गोष्टींपासून सुरुवात करा: प्रथम मराठी बाराखडीतील 36 व्यंजने आणि 13 स्वर जाणून घ्या. प्रत्येक अक्षर कसे उच्चारायचे आणि कसे लिहायचे हे शिकण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी तुम्ही ऑडिओ आणि व्हिज्युअल साधने ऑफर करणारी ऑनलाइन संसाधने शोधू शकता.
 • लिहिण्याचा सराव करा: अक्षरे शिकल्यानंतर योग्य क्रमाने लिहिण्याचा सराव सुरू करा. पेनसह नोटबुकमध्ये प्रत्येक अक्षर लिहा. योग्य स्ट्रोक क्रम आणि दिशेकडे लक्ष द्या.
 • शब्दसंग्रह तयार करा: तुम्ही प्राविण्य मिळवलेल्या अक्षरांचा समावेश करणाऱ्या दैनंदिन मराठी शब्दांचा अभ्यास करून तुमचा शब्दसंग्रह विस्तारण्यास सुरुवात करा. यामध्ये तुम्हाला मदत करण्यासाठी, तुम्ही भाषा अभ्यासासाठी शब्दकोश आणि अॅप्स सारखी ऑनलाइन साधने वापरू शकता.
 • शब्दसंग्रह तयार करा: जितके शक्य असेल तितके मराठी बोलण्याचा आणि ऐकण्याचा सराव करा. तुम्ही स्थानिक मराठी भाषिकांशी संवाद साधून, मराठी चित्रपट पाहून किंवा मराठी संगीत ऐकून हे करू शकता.
 • बोला आणि ऐका: तुम्हाला स्वतः मराठी बाराखडी शिकण्यात अडचण येत असल्यास ट्यूटर घेण्याचा विचार करा. एक ट्यूटर तुम्हाला वैयक्तिक शिक्षण देऊ शकतो आणि तुमच्या कोणत्याही समस्या किंवा प्रश्नांसाठी तुमचे समर्थन करू शकतो.

लक्षात ठेवा की भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी वेळ आणि सराव आवश्यक आहे. तुम्ही तुमच्या प्रयत्नांमध्ये चिकाटीने आणि धीर धरल्यास तुम्हाला प्रगती दिसू लागेल.

मराठी बाराखडीचे काही नियम (Some Rules of Marathi Barakhadi in Marathi)

मराठी बाराखडी () या शब्दाचा अर्थ मराठी वर्णमाला आहे, ज्यात 36 व्यंजने आणि 12 स्वर आहेत. मराठी बाराखडीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • स्वर: मराठीतील 12 स्वर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत: लहान स्वर आणि दीर्घ स्वर. A, I u, e, आणि o हे लहान स्वरांमध्ये आहेत, तर,,,,, आणि दीर्घ स्वरांमध्ये आहेत. मराठीत “अय” आणि “औ” हे स्वर अनुक्रमे “एई” आणि “ओ” असे उच्चारले जातात.
 • व्यंजने: मराठीत ३६ व्यंजने आहेत आणि प्रत्येकाचा उच्चार इतरांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने केला जातो. ते कसे उच्चारले जातात यावर अवलंबून, अनेक मराठी व्यंजनांचे दोन किंवा अधिक भिन्न उच्चार आहेत.
 • मात्रा: मराठीत व्यंजनांना मात्र नावाचे चिन्ह जोडून एक उच्चार तयार होतो. Matra व्यंजनाच्या पुढे, वर किंवा खाली ठेवता येईल.
 • हलंत अक्षर: मराठीमध्ये पाच व्यंजने आहेत जी अर्धाक्षर म्हणून वापरली जातात. ही व्यंजने अनुक्रमे,,,,, आणि आहेत. ही व्यंजने स्वर संकेताशिवाय लिहिली जातात जेव्हा ते अर्धे अक्षरे म्हणून वापरले जातात आणि खालील अक्षराच्या स्वर आवाजासह उच्चारले जातात.
 • अर्ध अक्षरे: मराठीतील संयोग दोन किंवा अधिक व्यंजनांनी बनतो. प्रत्येक संयोगाचा एक वेगळा आवाज असतो आणि तो एका विशिष्ट शैलीत लिहिला जातो.
 • उच्चार: मराठी बरोबर बोलण्यासाठी प्रत्येक अक्षर, स्वर आणि व्यंजन यांचे अचूक उच्चार शिकले पाहिजे कारण भाषेचे स्वतःचे विशिष्ट उच्चार मानदंड आहेत.

मराठी शिकण्याची आणि लिहिण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाने मराठी बाराखडीची ही मूलभूत तत्त्वे समजून घेतली पाहिजेत.

मराठी बाराखडीचे फायदे (Benefits of Marathi Barakhadi in Marathi)

मराठीत वापरल्या जाणाऱ्या व्यंजनांचा संग्रह मराठी बाराखडी म्हणून ओळखला जातो. मराठी लिहायला आणि वाचायला शिकू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी बाराखडीमध्ये पारंगत व्हायला हवे. मराठी बाराखडी शिकण्याचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.

मूलभूत गोष्टी शिकण्यास मदत करते:

मराठी बाराखडीतून मराठी भाषेची बांधणी झाली आहे. मराठी बाराखडी लिपी, उच्चार आणि शब्दसंग्रह समजून घेतल्यास भाषेची मूलभूत माहिती समजण्यास मदत होते.

वाचन आणि लेखन कौशल्य सुधारते:

मराठी बाराखडी परिचित असल्याने अस्खलित मराठी वाचन आणि लेखन सुलभ होते. जेव्हा तुम्ही भाषेच्या मूलभूत ध्वनींशी परिचित असता तेव्हा शब्द वाचणे आणि लिहिणे सोपे होते.

संवाद वाढवते:

मराठी बाराखडी शिकून मराठीत संवाद साधणे सोपे होते. जेव्हा तुम्ही व्यंजन आणि त्यांच्या आवाजाशी परिचित असता तेव्हा तुमचे विचार आणि कल्पना संवाद साधणे सोपे होते.

आत्मविश्वास वाढवतो:

नवीन भाषेच्या मूलभूत गोष्टी शिकणे कठीण असू शकते, परंतु एकदा तुम्ही ते शिकले की तुम्हाला अधिक आत्मविश्वास वाटेल. मराठी बाराखडीचा अभ्यास केल्याने तुम्हाला अधिक आत्मविश्वास मिळतो आणि मराठी बोलताना तुमची आराम पातळी वाढते.

संधी उघडते:

भारतातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणार्‍या भाषांपैकी एक म्हणजे मराठी. मराठी बाराखडी शिकल्याने मराठी भाषिकांशी संवाद साधणे सोपे होते आणि रोजगाराच्या संधीही खुल्या होऊ शकतात.

शेवटी, मराठी बाराखडीचा अभ्यास करणे हे मराठी भाषा आत्मसात करण्याच्या दिशेने एक उत्तम प्रारंभिक पाऊल आहे आणि त्याचे अनेक फायदे आहेत.

मराठी बाराखडीतील स्वर (Tones in Marathi Barakhadi in Marathi)

मित्रांनो खरं तर मराठी भाषेतील लेखानात अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ए, ओ, अं, अः यांना पारंपारिक स्वर असे म्हणले जाते. तसेच आपण मराठी बाराखडीचे प्रकार पाहिले व्यंजन मध्ये, प्रत्येक अक्षराच्या उच्चारणसाठी व्यंजनात्मक चिन्हामध्ये चिन्ह जोडण्य्यात येते. तसेच ती या टोनला एक चिन्ह मानते. यापैकी काही गुणांना मराठीत वेगवेगळी नावे देण्यात आले आहे.


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah

मराठी इंग्रजी बाराखडी (Marathi English Barakhadi in Marathi)

मराठी भाषेतील व्यंजन आणि स्वर ध्वनीचा संच मराठी बाराखडी म्हणून ओळखला जातो. मराठी लिपी किंवा वर्णमाला ही त्याची इतर नावे आहेत. मराठी भाषेत 36 व्यंजने आणि 12 स्वर आहेत, ज्यांना एकत्र करून विविध अक्षरे आणि शब्द तयार केले जातात. हे मूलभूत ध्वनी आणि त्यांचे संयोजन समजून घेण्यास मदत करते म्हणून, बाराखडी ही मराठीमध्ये लिहिणे आणि वाचणे शिकण्याची पहिली पायरी आहे. बाराखडीमध्ये प्रत्येक व्यंजनाला अनुरूप स्वर असतो आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून अनेक अक्षरे आणि शब्द तयार होतात.


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah

ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya

मराठी मुळाक्षरे (Marathi alphabets in Marathi)


ka
का
kaa
कि
ki
की
kee
कु
ku
कू
koo
के
ke
कै
kai
को
ko
कौ
kau
कं
kam
कः
kah

kha
खा
khaa
खि
khi
खी
khee
खु
khu
खू
khoo
खे
khe
खै
khai
खो
kho
खौ
khau
खं
kham
खः
khah

ga
गा
gaa
गि
gi
गी
gee
गु
gu
गू
goo
गे
ge
गै
gai
गो
go
गौ
gau
गं
gam
गः
gah

gha
घा
ghaa
घि
ghi
घी
ghee
घु
ghu
घू
ghoo
घे
ghe
घै
ghai
घो
gho
घौ
ghau
घं
gham
घः
ghah

cha
चा
chaa
चि
chi
ची
chee
चु
chu
चू
choo
चे
che
चै
chai
चो
cho
चौ
chau
चं
cham
चः
chah

chha
छा
chhaa
छि
chhi
छी
chhee
छु
chhu
छू
chhoo
छे
chhe
छै
chhai
छो
chho
छौ
chhou
छं
chham
छः
chhah

ja
जा
jaa
जि
ji
जी
jee
जु
ju
जू
joo
जे
je
जै
jai
जो
jo
जौ
jau
जं
jam
जः
jah

jha
झा
jhaa
झि
jhi
झी
jhee
झु
jhu
झू
jhoo
झे
jhe
झै
jhai
झो
jho
झौ
jhau
झं
jham
झः
jhah
त्र
tra
त्रा
traa
त्रि
tri
त्री
tree
त्रु
tru
त्रू
troo
त्रे
tre
त्रै
trai
त्रो
tro
ञौ
trau
ञं
tram
ञः
trah

ta
टा
taa
टि
ti
टी
tee
टु
tu
टू
too
टे
te
टै
tai
टो
to
टौ
tau
टं
tam
टः
tah

tha
ठा
thaa
ठि
thi
ठी
thee
ठु
thu
ठू
thoo
ठे
the
ठै
thai
ठो
tho
ठौ
thau
ठं
tham
ठः
thah

da
डा
daa
डि
di
डी
dee
डु
du
डू
doo
डे
de
डै
dai
डो
do
डौ
dau
डं
dam
डः
dah

dha
ढा
dhaa
ढि
dhi
ढी
dhee
ढु
dhu
ढू
dhoo
ढे
dhe
ढै
dhai
ढो
dhao
ढौ
dhau
ढं
dham
ढः
dhah

na
णा
naa
णि
ni
णी
nee
णु
nu
णू
noo
णे
ne
णै
nai
णो
no
णौ
nau
णं
nam
णः
nah

ta
ता
taa
ति
ti
ती
tee
तु
tu
तू
too
ते
te
तै
tai
तो
to
तौ
tau
तं
tam
तः
tah

tha
था
thaa
थि
thi
थी
thee
थु
thu
थू
thoo
थे
the
थै
thai
थो
tho
थौ
thau
थं
tham
थः
thah

da
दा
daa
दि
di
दी
dee
दु
du
दू
doo
दे
de
दै
dai
दो
do
दौ
dau
दं
dam
दः
dah

Dha
धा
dhaa
धि
dhi
धी
dhee
धु
dhu
धू
dhoo
धे
dhe
धै
dhai
धो
dho
धौ
dhau
धं
dham
धः
dhah

na
ना
naa
नि
ni
नी
nee
नु
nu
नू
noo
ने
ne
नै
nai
नो
no
नौ
nau
नं
nam
नः
nah

pa
पा
paa
पि
pi
पी
pee
पु
pu
पू
poo
पे
pe
पै
pai
पो
po
पौ
pau
पं
pam
पः
pah

pha
फा
phaa
फि
phi
फी
phee
फु
phu
फू
phoo
फे
phe
फै
pahi
फो
pho
फौ
phau
फं
pham
फः
phah

ba
बा
baa
बि
bi
बी
bee
बु
bu
बू
boo
बे
be
बै
bai
बो
bo
बौ
bau
बं
bam
बः
bah

bha
भा
bhaa
भि
bhi
भी
bhee
भु
bhu
भू
bhoo
भे
bhe
भै
bhai
भो
bho
भौ
bhau
भं
bham
भः
bhah

ma
मा
maa
मि
mi
मी
mee
मु
mu
मू
moo
मे
me
मै
mai
मो
mo
मौ
mau
मं
mam
मः
mah

ya
या
yaa
यि
yi
यी
yee
यु
yu
यू
yoo
ये
ye
यै
yai
यो
yo
यौ
yau
यं
yam
यः
yah

ra
रा
raa
रि
ri
री
ree
रु
ru
रू
roo
रे
re
रै
rai
रो
ro
रौ
rau
रं
ram
रः
rah

la
ला
laa
लि
li
ली
lee
लु
lu
लू
loo
ले
le
लै
lai
लो
lo
लौ
lau
लं
lam
लः
lah

va
वा
vaa
वि
vi
वी
vee
वु
vu
वू
voo
वे
ve
वै
vai
वो
vo
वौ
vau
वं
vam
वः
vah

sha
शा
shaa
शि
shi
शी
shee
शु
shu
शू
shoo
शे
she
शै
shai
शो
शो
शौ
shau
शं
sham
शः
shah

sa
सा
saa
सि
si
सी
see
सु
su
सू
soo
से
se
सै
sai
सो
so
सौ
sau
सं
sam
सः
sah

ha
हा
haa
हि
hi
ही
hee
हु
hu
हू
hoo
हे
he
है
hai
हो
ho
हौ
hau
हं
ham
हः
hah

la
ळा
laa
ळि
li
ळी
lee
ळु
lu
ळू
loo
ळे
le
ळै
lai
ळो
lo
ळौ
lou
ळं
lam
ळः
lah
क्ष
Ksha
क्षा
kshaa
क्षि
kshi
क्षी
kshee
क्षु
kshu
क्षू
kshoo
क्षे
kshe
क्षै
kshai
क्षो
ksho
क्षौ
kshau
क्षं
ksham
क्षः
kshah
ज्ञ
dnya
ज्ञा
dnyaa
ज्ञि
Dnyi
ज्ञी
Dnyee
ज्ञु
dnyu
ज्ञू
dnyoo
ज्ञे
dnye
ज्ञै
dnyai
ज्ञो
dnyo
ज्ञौ
dnyau
ज्ञं
dnyam
ज्ञै
dnyai

Barakhadi Marathi PDF Download

मराठी भाषा बाराखडी वर्णमाला वापरते, ज्यामध्ये 36 व्यंजन आणि 12 स्वर आहेत. मराठी बाराखडी शिकण्यासाठी अनेक इंटरनेट संसाधने उपलब्ध आहेत. मराठीत बाराखडीची पीडीएफ आवृत्ती शोधण्यासाठी तुम्ही खालील लिंक द्वारे Download करू शकता.

Barakhadi Marathi FAQ

Q1. मराठी बाराखडीमध्ये किती व्यंजने आहेत?

मराठी बाराखडीमध्ये १२ स्वर आणि ३६ व्यंजने आहेत.

Q2. मराठी बाराखडीचं महत्त्व काय?

मराठी शिकण्यासाठी तुमच्याकडे मराठी बाराखडी असायलाच हवी. हे मराठी वाचन आणि लेखनाचा पाया आहे.

Q3. मराठी बाराखडीतील व्यंजनांचे विविध प्रकार कोणते?

स्वर व्यंजन (व्यंजन म्हणून वापरले जाणारे स्वर), व्यंजन (स्वर ध्वनी नसलेले व्यंजन), आणि योगवाहक हे मराठीतील व्यंजनांचे तीन वर्ग आहेत (दोन किंवा अधिक ध्वनींच्या संयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे व्यंजन).

Q4. मराठी बाराखडीचा क्रम काय?

मराठी बाराखडीतील व्यंजनांचा क्रम प्रत्येक व्यंजनाचा उच्चार मुखातील स्थानावरून केला जातो.

Q5. मी मराठी बाराखडी कशी शिकू शकतो?

मराठी बाराखडी तुम्ही विविध ऑनलाइन आणि मुद्रित स्त्रोतांद्वारे शिकू शकता. प्रत्येक व्यंजनाचा योग्य उच्चार शिकण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी, तुम्ही ऑडिओ आणि व्हिडिओ अभ्यासक्रम ऑनलाइन देखील अॅक्सेस करू शकता.

Q6. मराठी बाराखडी शब्दात वापरण्याचे काही नियम आहेत का?

मराठी बाराखडीचे नियम आहेत, जसे की विशिष्ट व्यंजनांना स्वर आणि इतर व्यंजनांशी कसे जोडावे. योग्य मराठी उच्चार आणि शुद्धलेखनासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत.

Q7. मराठी बाराखडी शिकताना लोकांच्या काही सामान्य चुका कोणत्या असतात?

सामान्य त्रुटींमध्ये विशिष्ट व्यंजनांचा चुकीचा उच्चार करणे, बाराखडीचा योग्य क्रम समजण्यात अयशस्वी होणे आणि शब्दांमध्ये व्यंजन आणि स्वर एकत्र करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे यांचा समावेश होतो.

लक्ष द्या:

तर मित्रांनो वरील लेखात आपण Marathi Barakhadi पाहिले. या लेखात आम्ही मराठी बाराखडी बद्दल सर्व काही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुमच्या कडे Marathi Barakhadi बद्दल आजून काही माहिती असेल तर आम्हाला नक्की संपर्क करा. हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कंमेंट बॉक्स मध्ये सांगा.

हे पण वाचा:

Leave a Comment